Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Omsättning inom handeln 2013, februari

2013
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik