Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juni

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 01-10/2015 10/2015
Handeln totalt (G) -2,2 -3,1 -3,0 -3,1 -3,4 -6,5
Bilhandel (45) 0,2 -1,1 -0,6 3,4 0,5 0,7
Partihandel (46) -2,9 -4,7 -4,3 -5,7 -5,5 -10,3
Detaljhandel (47) -1,8 -0,8 -1,7 -1,0 -1,3 -2,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -0,7 -1,3 -2,6 -2,0 -2,1 -2,4
Varuhushandel (4719) 3) -4,1 -0,4 -4,0 -2,2 -2,3 -2,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,3 procent år 2013 enligt företagsregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,8 procent år 2013 enligt företagsregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2015, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/10/klv_2015_10_2015-12-15_tau_001_sv.html