Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, oktober

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-05-12)
G Handel 10/2016 0,1 0,0 -0,1
11/2016 6,5 7,4 0,9
12/2016 2,1 2,2 0,1
01/2017 7,7 10,2 2,5
02/2017 1,7 1,7 0,0
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 10/2016 2,9 4,3 1,4
11/2016 9,8 10,3 0,5
12/2016 4,5 5,0 0,5
01/2017 10,6 10,7 0,1
02/2017 -1,0 -1,1 -0,1
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 10/2016 -0,5 -0,6 -0,1
11/2016 7,7 8,8 1,1
12/2016 3,4 3,4 0,0
01/2017 10,2 14,2 4,0
02/2017 3,0 3,6 0,6
47 Detaljhandel utom med motorfordon 10/2016 0,0 -0,8 -0,8
11/2016 3,3 3,8 0,5
12/2016 -0,7 -0,5 0,2
01/2017 2,4 3,5 1,1
02/2017 1,0 -0,2 -1,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 10/2016 -1,6 -2,8 -1,2
11/2016 2,4 3,1 0,7
12/2016 0,2 0,6 0,4
01/2017 1,9 2,3 0,4
02/2017 0,4 -0,2 -0,6
Varuhushandel (4719) 10/2016 -0,7 -0,8 -0,1
11/2016 4,5 4,4 -0,1
12/2016 -2,8 -3,2 -0,4
01/2017 -4,9 -3,2 1,7
02/2017 -0,9 -3,2 -2,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,7
2015 0,6 0,7
Bilhandel (45) 2013 -0,5 0,9
2014 -0,5 1,2
2015 0,3 0,9
Partihandel (46) 2013 -0,1 0,7
2014 0,1 0,8
2015 0,9 1,1
Detaljhandel (47) 2013 -0,5 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 0,1 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2013 0,1 0,5
2014 -0,2 0,6
2015 -0,2 0,4
Varuhushandel (4719) 2013 -0,1 0,4
2014 -0,1 0,5
2015 -0,3 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/03/klv_2017_03_2017-05-12_rev_001_sv.html