Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, februari 2019, (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1)
02/2019 02/2019 01-02/2019
Detaljhandel (47) Omsättning 89,1 1,6 1,0
Försäljningsvolym 89,1 0,5 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 92,8 1,5 0,6
Försäljningsvolym 88,6 -0,7 -1,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2019, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, februari 2019, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/02/klv_2019_02_2019-03-26_tau_001_sv.html