Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 12/18-02/19 02/2019
G Hela handeln Omsättning 5,5 4,1 2,4 1,6 1,7
Försäljningsvolym 3,3 0,5 -1,0 0,2 0,2
45 Bilhandel Omsättning 6,2 5,2 -1,1 -0,3 2,6
Försäljningsvolym 5,8 5,0 -0,7 0,5 3,2
46 Partihandel Omsättning 6,2 5,2 3,3 1,8 1,4
Försäljningsvolym 3,0 -0,6 -2,3 -0,8 -1,4
47 Detaljhandel Omsättning 3,8 2,0 2,3 2,1 1,8
Försäljningsvolym 2,9 0,8 1,3 1,8 1,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 4,2 4,2 2,7 2,2 1,7
Försäljningsvolym 1,0 0,9 -0,7 -0,4 -0,5
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 3,9 -0,8 0,9 1,7 2,5
Försäljningsvolym 2,8 -1,6 -0,1 0,9 1,7
Specialhandel (474-477) Omsättning 3,0 -0,5 1,6 1,6 2,1
Försäljningsvolym 4,5 1,1 3,1 3,1 3,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 49,8 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 10,9 procent år 2016 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/02/klv_2019_02_2019-04-15_tau_001_sv.html