Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-12-12)
G Hela handeln 05/2019 -0,7 -1,2 -0,5
06/2019 2,9 2,1 -0,8
07/2019 1,1 0,7 -0,4
08/2019 1,2 0,7 -0,5
09/2019 3,0 3,6 0,6
45 Bilhandel 05/2019 -4,6 -3,9 0,7
06/2019 2,8 2,4 -0,4
07/2019 1,0 2,2 1,2
08/2019 0,8 0,9 0,1
09/2019 10,7 10,8 0,1
46 Partihandel 05/2019 0,2 -0,6 -0,8
06/2019 1,8 0,6 -1,2
07/2019 0,4 -0,8 -1,2
08/2019 -0,6 -1,4 -0,8
09/2019 1,0 1,7 0,7
47 Detaljhandel 05/2019 -0,3 -0,9 -0,6
06/2019 4,7 4,3 -0,4
07/2019 2,1 2,4 0,3
08/2019 4,5 4,2 -0,3
09/2019 3,6 4,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 05/2019 0,0 -0,8 -0,8
06/2019 3,7 3,7 0,0
07/2019 0,2 -0,1 -0,3
08/2019 3,3 2,8 -0,5
09/2019 3,5 3,2 -0,3
Varuhushandel (4719) 05/2019 0,7 0,0 -0,7
06/2019 7,5 7,6 0,1
07/2019 5,8 5,8 0,0
08/2019 7,0 7,0 0,0
09/2019 3,7 3,7 0,0
Specialhandel (474-477) 05/2019 -1,1 -0,8 0,3
06/2019 4,6 3,6 -1,0
07/2019 4,1 5,1 1,0
08/2019 5,8 5,1 -0,7
09/2019 2,8 5,1 2,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2015 0,6 0,7
2016 0,3 0,7
2017 0,0 0,6
45 Bilhandel 2015 0,3 0,9
2016 0,3 0,8
2017 0,1 0,7
46 Partihandel 2015 0,9 1,1
2016 0,8 1,1
2017 0,0 0,9
47 Detaljhandel 2015 0,1 0,5
2016 -0,2 0,7
2017 -0,2 0,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2015 -0,2 0,4
2016 -0,3 0,5
2017 -0,1 0,5
Varuhushandel (4719) 2015 -0,3 0,4
2016 -0,4 0,4
2017 0,1 0,9
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/10/klv_2019_10_2019-12-12_rev_001_sv.html