Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, november

Omsättning inom handeln 2021, april

2021
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik