Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, augusti

Omsättning inom handeln 2021, juli

2021
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik