Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/20-01/21 02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 01-10/2021 10/2021
G Hela handeln Omsättning 0,6 8,8 10,3 8,5 8,5 9,1
Försäljningsvolym 1,7 5,6 4,6 0,4 3,4 -1,0
45 Bilhandel Omsättning 3,6 22,3 18,6 7,3 14,7 7,8
Försäljningsvolym 2,4 20,0 16,3 4,3 12,3 4,7
46 Partihandel Omsättning -2,6 5,8 11,7 11,4 8,6 12,5
Försäljningsvolym -0,3 0,9 2,5 -1,9 0,5 -4,0
47 Detaljhandel Omsättning 4,7 7,5 5,2 4,5 5,6 4,3
Försäljningsvolym 5,1 7,2 3,6 2,4 4,3 1,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 7,0 4,4 2,9 1,9 3,4 1,7
Försäljningsvolym 5,7 2,4 0,6 -0,6 1,1 -1,4
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 5,2 12,3 4,0 5,3 6,8 2,9
Försäljningsvolym 4,6 12,0 3,6 4,6 6,3 1,9
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,9 7,5 6,5 5,4 6,0 4,9
Försäljningsvolym 3,6 8,8 5,8 3,2 5,5 2,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 52,7 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,5 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,9 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/10/klv_2021_10_2021-12-15_tau_001_sv.html