Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för handeln revideras vid övergången till den nya näringsgrensindelningen

De nya publiceringsnivåerna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i omsättningsindexet för handeln fr.o.m. uppgifterna för januari år 2009.

Förfrågningar: kauppa.suhdanne@stat.fi

Huvudgrupper och tvåsiffernivåer:

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

47 Detaljhandel utom med motorfordon

Andra kombinationer:

Partihandel med motorfordon och motorcyklar (inkl. partihandel med tillbehör, reservdelar och däck) (45111,45191, 4531, 45401)

Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (inkl. detaljhandel med tillbehör, reservdelar och däck) (45112,45192, 4532, 45402)

Underhåll och reparation av motorfordon och motorcyklar (452, 45403)

Dagligvaruhandel (4711, 472)

Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak (4711)

Annan detaljhandel med brett sortiment (4719)

Specialiserad butikshandel med livsmedel och tobak (4721-4724,4726,4729)

Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker (4725)

Specialiserad detaljhandel med drivmedel (473)

Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel (4741)

Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning (4742)

Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater samt ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning (4754, 4743)

Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar samt textilier (4751,47531, 47599,47591-47594)

Specialiserad butikshandel bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas, tapeter och golvbeläggningar (4752,47532,47596)

Butikshandel med böcker, tidningar och kontorsförbrukningsvaror (4761,4762)

Specialiserad butikshandel med sportartiklar (47641)

Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör (47642)

Specialiserad butikshandel med kläder, skodon och lädervaror (4771,4772)

Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (47761-47763)

Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken (4777)

Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783)

Apotekshandel, specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar(4773-4775)

Postorderhandel och detaljhandel på Internet (4791)

Övrig detaljhandel

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångsperioden, dvs. fram till mitten av år 2011, publicerar vissa statistikområden fortfarande uppgifter enligt TOL 2002. Också i sådana fall då man använder serier som publicerats tidigare enligt den gamla näringsgrensindelningen tillsammans med serier som kommer att publiceras enligt den nya indelningen, är man tvungen att sammanslå uppgifter som följer olika indelningar.

Uppgifter om omsättningsindexet för handeln enligt näringsgrensindelningarna TOL 2002 och TOL 2008 kan jämföras på följande sätt:

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklarmotsvarar nästan helt huvudgruppen G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar i TOL 2002.

Den mest betydande förändringen på tvåsiffernivå är att detaljhandel med drivmedel 50.5 i TOL 2002 överförts från näringsgrenen 50 Handel med samt reparation och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedeltill näringsgrenen 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar i TOL 2008.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Retroaktiva uppgifter publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen fr.o.m. år 1995. Uppgifterna för år 2005 beräknas på basis av mikromaterial på grund av byte av basår. Uppgifterna för åren 1995-2004 och 2006-2008 bildas med hjälp av tidigare statistikmaterial genom att sammanväga redan publicerade tidsserier och göra en genuin omräkning av behövliga tidsserier.

Noggrannheten för de retroaktiva uppgifter som bildats för åren 1995-2004 är nästan lika god som noggrannheten för motsvarande, tidigare publicerade uppgifter. Noggrannheten för uppgifterna för åren 2005-2008 ändras inte i samband med byte av klassificering och basår.

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på omsättningsindexet för handeln

På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Hur revideringen inverkar på de olika näringsgrenarna inom handeln beskrivs också i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2008-09-26_luo_001_sv.html