Upprätthållandet av tabellbilagorna i Excel-format upphör i statistiken över omsättningen inom handeln

Då denna statistik den 13 mars 2009 övergått till näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras inte längre tabellbilagor i Excel-format. Uppgifterna i tabellbilagorna kommer ändå i fortsättningen att finnas i databasen Statfin (på finska). Tjänsten gör det möjligt att spara uppgifterna i de vanligaste filformaten.


Senast uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2008-12-12_uut_001_sv.html