Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro

  2012 2013 2014 2015
Byggande av hus Reparationsbyggande 2 580 2 877 2 754 2 824
Bostadsbyggnader 1 200 1 095 1 381 1 184
Övriga byggnader 1 380 1 782 1 373 1 640
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Reparationsbyggande 3 038 3 247 3 881 4 024
Bostadsbyggnader 1 435 1 770 2 297 2 089
Övriga byggnader 1 603 1 477 1 585 1 935
Totalt Reparationsbyggande 5 618 6 125 6 636 6 848
Bostadsbyggnader 2 636 2 865 3 678 3 273
Övriga byggnader 2 983 3 259 2 958 3 575

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2015, Tabellbilaga 2. Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren och objekt, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2015/02/kora_2015_02_2016-12-08_tau_002_sv.html