Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2002

1) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
2) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin.


Päivitetty 7.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2002, Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2002/kotal_2002_2004-12-07_kuv_001.html