Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys1) opiskelijaa kohden koulutusryhmän mukaan 1995-2002

Koulutusryhmä Vuosi Muutos 2001-2002
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 %
euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa
Perusopetus2) 4 470 4 540 4 560 4 530 4 600 4 610 4 750 4 820 1,5
Lukiokoulutus2) 3 530 3 540 3 530 3 390 3 500 3 580 3 630 3 730 2,8
Ammatillinen koulutus 7 720 7 470 7 010 7 030 7 260 7 130 7 220 7 300 1,1
Ammattikorkeakoulukoulutus3) .. .. 5 530 5 370 5 550 5 210 5 210 5 170 -0,9
Yliopistokoulutus ja -tutkimus4) 7 990 8 680 8 780 8 940 8 870 8 790 8 420 8 700 3,3
Yhteensä 5 370 5 440 5 390 5 360 5 450 5 420 5 470 5 580 2,0
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2000 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Markkamääräiset arvot on muutettu euromääräisiksi euron kiinteällä kurssilla, 1 euro = 5,94573 markkaa.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2001. Vuosina 1999-2002 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.

Päivitetty 7.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2002, Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys1) opiskelijaa kohden koulutusryhmän mukaan 1995-2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2002/kotal_2002_2004-12-07_tau_002.html