Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2007

1) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
2) Opiskelijakohtaisten menojen laskennassa poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat eivät sisälly ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijamääriin.


Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2007, Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2007/kotal_2007_2009-05-08_kuv_001.html