Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995-2007

Käyttökohde Vuosi
1995
milj. euroa
Vuosi
2000
milj. euroa
Vuosi
2001
milj. euroa
Vuosi
2002
milj. euroa
Vuosi
2003
milj. euroa
Vuosi
2004
milj. euroa
Vuosi
2005
milj. euroa
Vuosi
2006
milj. euroa
Vuosi
2007
milj. euroa
Muutos
2006- 2007

%
Esiopetus1) .. 94 213 234 244 254 269 272 285 4,9
Perusopetus2) 2 379 2 734 2 893 3 012 3 161 3 278 3 413 3 538 3 667 3,6
Lukiokoulutus2) 429 503 527 551 567 583 600 618 635 2,8
Ammatillinen koulutus3) 1 161 925 958 1 021 1 071 1 125 1 183 1 264 1 318 4,2
Oppisopimuskoulutus 32 96 104 109 117 129 132 139 169 21,6
Ammattikorkeakoulukoulutus3) 145 525 592 623 662 687 704 762 784 3,0
Yliopistokoulutus ja -tutkimus4) 945 1 364 1 398 1 514 1 566 1 664 1 671 1 736 1 806 4,0
Muu koulutus5) 265 298 324 334 341 351 361 374 389 4,2
Hallinto 143 161 167 168 181 182 190 191 199 4,3
Opintotuki 614 648 715 728 729 735 732 740 731 -1,2
Yhteensä 6 113 7 348 7 891 8 292 8 639 8 988 9 253 9 634 9 985 3,6
Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % 6,4 5,6 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 5,8 5,6  
1) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2001. Vuosina 2000-2007 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
5) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000-2007.

Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2007, Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995-2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2007/kotal_2007_2009-05-08_tau_001.html