Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2011

Käyttökohde Vuosi Muutos 2010-2011
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 1) .. 94 269 272 285 294 305 312 323 3,5
Perusopetus 2) 2 379 2 734 3 413 3 538 3 667 3 889 3 978 4 120 4 231 2,7
Lukiokoulutus 2) 429 503 600 618 635 665 681 695 713 2,5
Ammatillinen koulutus 3) 1 161 925 1 183 1 264 1 318 1 436 1 519 1 614 1 695 5,1
Oppisopimuskoulutus 32 96 132 139 169 212 194 177 170 -3,8
Ammattikorkeakoulukoulutus 3) 145 525 704 762 784 834 865 896 921 2,8
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) 945 1 364 1 671 1 736 1 806 1 925 2 020 2 162 2 330 7,8
Muu koulutus 5) 265 298 361 374 389 414 428 442 462 4,5
Hallinto 143 161 190 191 199 218 240 242 238 -1,7
Opintotuki 614 648 732 740 731 768 860 871 847 -2,8
Yhteensä 6 113 7 348 9 253 9 634 9 985 10 655 11 091 11 532 11 930 3,5
Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % 6,4 5,6 5,9 5,8 5,6 5,7 6,4 6,4 6,3  
1) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
2) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995-2000. Vuosina 2000-2011 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
3) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
4) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.
5) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000-2011.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2011, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2011/kotal_2011_2013-05-08_tau_001_fi.html