Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2011

Användningsmål År Förändring 2010-2011
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro mn euro %
Förskoleundervisning 1) .. 94 269 272 285 294 305 312 323 3,5
Grundläggande undervisning 2) 2 379 2 734 3 413 3 538 3 667 3 889 3 978 4 120 4 231 2,7
Gymnasieutbildning 2) 429 503 600 618 635 665 681 695 713 2,5
Yrkesutbildning 3) 1 161 925 1 183 1 264 1 318 1 436 1 519 1 614 1 695 5,1
Läroavtalsutbildning 32 96 132 139 169 212 194 177 170 -3,8
Yrkeshögskoleutbildning 3) 145 525 704 762 784 834 865 896 921 2,8
Universitetsutbildning och -forskning 4) 945 1 364 1 671 1 736 1 806 1 925 2 020 2 162 2 330 7,8
Övrig utbildning 5) 265 298 361 374 389 414 428 442 462 4,5
Förvaltning 143 161 190 191 199 218 240 242 238 -1,7
Studiestöd 614 648 732 740 731 768 860 871 847 -2,8
Totalt 6 113 7 348 9 253 9 634 9 985 10 655 11 091 11 532 11 930 3,5
Driftsutgifterna för skolväsendet i relation till bruttonationalprodukten, % 6,4 5,6 5,9 5,8 5,6 5,7 6,4 6,4 6,3  
1) Förskoleundervisning för 6-åringar i daghem och grundskolor, som började i augusti 2000. Före augusti 2000 ingår utgifterna för förskoleundervisning i grundskolor i utgifterna för grundläggande undervisning.
2) Utgifterna inkluderar kalkylmässigt arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgifter för kommunernas undervisningspersonal åren 1995–2000. Åren 2000–2011 inkluderar också grundläggande undervisning och gymnasieutbildning i folkhögskolor.
3) Yrkesutbildningens och yrkeshögskoleutbildningens utgifter inkluderar inte små projekt.
4) Inkluderar universitetens externa forskningsfinansiering. På grund av de ändringar som beror på revideringen av universitetslagen är uppgifterna från år 2010 inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter. År 1995 inkluderar bara delvis de hyror som uppbärs av Statens fastighetsverk. År 2010 innehåller uppgifterna inte reservationsanslag till universitetens verksamhetsutgifter och universitetens gemensamma utgifter.
5) Inkluderar inte folkhögskolornas utbildning som leder till examen åren 2000–2011.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsekonomi [e-publikation].
ISSN=1799-0955. 2011, Tabellbilaga 1. Driftsutgifterna för skolväsendet efter användningsmål 1995–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotal/2011/kotal_2011_2013-05-08_tau_001_sv.html