Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2013 1)

Käyttökohde Vuosi   Muutos 2012–2013
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa   %
Esiopetus 2) .. 154 362 348 344 352 347 -1,4
Perusopetus 3) 4 304 4 486 4 597 4 598 4 509 4 486 4 492 0,1
Lukiokoulutus 3) 777 825 808 776 760 747 737 -1,4
Ammatillinen koulutus 4) 2 100 1 517 1 593 1 801 1 807 1 784 1 752 -1,8
Oppisopimuskoulutus 57 158 178 197 181 176 154 -12,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 263 862 948 1 001 982 954 912 -4,4
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 1 709 2 238 2 250 2 413 2 483 2 406 2 341 -2,7
Muu koulutus 6) 480 488 486 494 493 491 483 -1,6
Hallinto 258 265 256 270 254 234 229 -2,1
Opintotuki 1 111 1 063 985 972 903 860 832 -3,3
Yhteensä 11 058 12 056 12 464 12 870 12 715 12 490 12 278 -1,7
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2013 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut vuosina 1995–2000. Vuosina 2000–2013 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
4) Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen menot eivät sisällä pieniä hankkeita.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995. Vuonna 2010 ei sisällä siirtomäärärahoja yliopistojen toimintamenoihin ja yliopistojen yhteisiin menoihin.
6) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 2000–2013.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, Mika Tuononen 029 551 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 8.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2013, Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2013 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2013/kotal_2013_2015-05-08_tau_002_fi.html