Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2016 1)

Käyttökohde Vuosi   Muutos 2015-2016
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) 156 365 351 347 354 352 356 353 361 2,3
Perusopetus 3) 4 520 4 632 4 633 4 543 4 520 4 563 4 587 4 559 4 691 2,9
Lukiokoulutus 4) 831 814 782 765 753 749 746 726 730 0,5
Ammatillinen koulutus 5) 1 528 1 747 1 977 1 988 1 966 1 942 1 898 1 774 1749 -1,4
Oppisopimuskoulutus 159 179 199 182 177 156 159 149 142 -4,8
Ammattikorkeakoulukoulutus 6) 869 955 1 008 989 961 927 883 871 916 5,1
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 7) 2 255 2 267 2 431 2 502 2 424 2 378 2 345 2 292 2 284 -0,4
Muu koulutus 8) 492 490 498 497 495 491 486 473 474 0,3
Opintotuki 1 071 993 979 909 867 845 861 849 866 2,0
Yhteensä 11 880 12 442 12 858 12 723 12 517 12 401 12 322 12 048 12 213 1,4
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2016 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Sisältää kansanopistojen järjestämän perusopetuksen.
4) Sisältää kansanopistojen järjestämän lukiokoulutuksen.
5) Sisältää valtionosuusrahoitteisen oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen vuodesta 2005 alkaen.
6) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuodesta 2015 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
7) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
8) Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2016, Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2016 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2016/kotal_2016_2018-05-09_tau_002_fi.html