Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2018 1)

Käyttökohde Vuosi   Muutos 2017-2018
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa %
Esiopetus 2) 154 361 347 342 350 348 352 350 362 362 362 0,2
Perusopetus 4 467 4 577 4 579 4 490 4 467 4 509 4 533 4 512 4 699 4 760 4 847 1,8
Lukiokoulutus 821 805 773 757 744 740 737 719 731 732 728 -0,5
Ammatillinen koulutus 3) 1 668 1 903 2 150 2 145 2 118 2 073 2 033 1 903 1 894 1 782 1 800 1,0
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) 859 944 996 978 950 916 873 862 918 924 926 0,3
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) 2 229 2 241 2 403 2 473 2 396 2 350 2 318 2 268 2 288 2 290 2 261 -1,3
Muu koulutus 486 484 492 491 489 485 480 468 475 472 473 0,2
Opintotuki 6) 1 058 981 968 899 857 835 851 840 868 709 510 -28,0
Yhteensä 11 741 12 296 12 707 12 574 12 371 12 256 12 177 11 922 12 236 12 030 11 908 -1,0
1) Käyttömenot on muutettu vuoden 2018 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
2) Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3) Ammatillisen koulutuksen uudistuksesta johtuen vuoden 2018 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin. Sisältää ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen (ml. oppisopimuskoulutus).
4) Ammattikorkeakoululain uudistuksesta ja tiedonkeruumuutoksista johtuen vuodesta 2015 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
5) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Yliopistolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista johtuen vuodesta 2010 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
6) Vuodesta 2017 alkaen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin opintotuen asumislisän muutoksista johtuen.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2018, Liitetaulukko 2. Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 2000–2018 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2018/kotal_2018_2020-05-07_tau_002_fi.html