Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi 3,3 prosenttia vuonna 2009

Kuntasektorin kuukausipalkkatilastossa oli kokoaikaisia palkansaajia 362 818 ja osa-aikaisia palkansaajia 54 859 vuonna 2009. Naisten osuus osa-aikaisista (85 prosenttia) oli hieman suurempi kuin kokoaikaisista (81 prosenttia). Palkansaajien määrä väheni tilastossa 0,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2009 säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli kuukausipalkkaisilla palkansaajilla 2 720 euroa, nousua edellisestä vuodesta oli 3,3 prosenttia.

Kuntasektorin palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä sukupuolittain vuonna 2009

Sukupuoli Kokoaikaiset Osa-aikaiset Säännöllisen työajan ansio, e/kk Ansion muutos, %
Miehet 70 333 8 110 3 203 2,6
Naiset 292 485 46 749 2 599 3,6
Yhteensä 362 818 54 859 2 720 3,3

Ansioiden nousu oli edellisvuoden tapaan nopeampaa naisilla kuin miehillä. Naisilla säännöllisen työajan ansion keskiarvo nousi 3,6 prosenttia ja miehillä 2,6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Miesten säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli kuitenkin edelleen huomattavasti naisia korkeampi, miehillä keskiarvo oli 3 203 euroa ja naisilla 2 599 euroa. Miesten ja naisten välistä palkkaeroa selittää muun muassa ammatti, koulutus, ikä ja työpaikan sijainti, usein jo yhden muuttujan huomioiminen pienentää palkkaeroa tuntuvasti. Esimerkiksi 'lehtori' —ammattinimikkeellä työskentelevän naisen ja miehen säännöllisen työajan ansion ero oli 119 euroa miesten hyväksi. Miesten ansion keskiarvo oli siis kyseisessä ammattinimikkeessä enää 3,3 prosenttia naisia suurempi, kun koko kuntasektorilla sukupuolten välinen palkkaero oli n. 23 prosenttia.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ja mediaani ammattiluokittain vuonna 2009

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo ja mediaani ammattiluokittain vuonna 2009
Kuntasektorin kuukausipalkkaisilla korkein säännöllisen työajan ansio oli vuonna 2009 johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä (4 269 euroa). Toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijöillä saman ansion keskiarvo oli lähes kaksi kertaa pienempi (2 147 euroa). Suurin ero keskiarvon ja mediaaniansioiden välillä oli erityisasiantuntijoilla, joilla varsinkin lääkärien suuret ansiot nostivat keskiarvoa lähes 200 euroa mediaaniansiota korkeammalle. Ryhmässä maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. eroa keskiarvon ja mediaanin välillä oli vain yksi euro.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja säännöllisen työajan ansio vuosina 2002 — 2009

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten lukumäärä ja säännöllisen työajan ansio vuosina 2002 — 2009
Kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on pysynyt suhteellisen vakaana kuntasektorin palkkatilaston mukaan vuosien 2002 ja 2009 välillä. Säännöllisen työajan ansion keskiarvo on noussut kyseisen ajanjakson aikana hieman yli 2000 eurosta reiluun 2700 euroon.

Kuntasektorin tuntipalkkaisten lukumäärä ja kokonaistuntiansion keskiarvo ammattiluokittain vuonna 2009

Kuntasektorin tuntipalkkaisten lukumäärä ja kokonaistuntiansion keskiarvo ammattiluokittain vuonna 2009
Kuntasektorin tuntipalkkaisten palkansaajien suurin ammattiryhmä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät. Suurin kokonaistuntiansion keskiarvo oli asiantuntijoilla. Ansiotasot ryhmien välillä poikkesivat hieman kuukausipalkkaisten vastaavista. Tuntipalkkaisten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden kokonaistuntiansio oli tuntipalkkaisten korkeimpia, kun taas kuukausipalkkaisissa sama ryhmä oli heikoimmin palkattujen ryhmien joukossa. Tämä johtuu siitä, että ylimpien palkkatasojen palkansaajat olivat kuukausipalkkaisia palkansaajia.

Lähde: Kuntasektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 30.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Kuukausipalkat 2009, Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio nousi 3,3 prosenttia vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_kat_001_fi.html