Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn steg med 3,3 procent år 2009

I statistiken över månadslönerna inom kommunsektorn fanns 362 818 heltidsanställda och 54 859 deltidsanställda löntagare år 2009. Andelen kvinnor av deltidsanställda (85 procent) var lite större än av heltidsanställda (81 procent). Antalet löntagare minskade i statistiken med 0,7 procent från året innan. År 2009 var medeltalet för totallönen hos månadsavlönade löntagare 2 720 euro, vilket var en ökning på 3,3 procent från året innan.

Totallönen hos löntagare och antalet löntagare efter kön inom kommunsektorn år 2009

Kön Heltidsanställda Deltidsanställda Lön för ordinarie arbetstid, e/m Förandring av lön, %
Män 70 333 8 110 3 203 2,6
Kvinnor 292 485 46 749 2 599 3,6
Totalt 362 818 54 859 2 720 3,3

Löneökningen var liksom året innan snabbare hos kvinnor än män. Hos kvinnor steg medeltalet för totallönen med 3,6 procent och hos män med 2,6 procent jämfört med året innan. Medeltalet för totallönen hos män var dock fortfarande betydligt högre än hos kvinnor. Medeltalet för totallönen hos män var 3 203 euro och hos kvinnor 2 599 euro. Löneskillnaden mellan män och kvinnor förklaras av bland annat yrke, utbildning, ålder och arbetsplatsens läge. Ofta räcker det med en standardisering av en faktor för att minska löneskillnaden betydligt. Skillnaden i totallönen hos kvinnor och män som arbetar t.ex. under yrkesbeteckningen 'lektor' är 119 euro till männens fördel. Den genomsnittliga lönen för män är alltså bara 3,3 procent högre i yrkesbeteckningen i fråga, medan medeltalet för totallönen hos män inom hela kommunsektorn var ungefär 23 procent högre.

Medeltalet och medianen för lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade efter yrkesklass inom kommunsektorn år 2009

Medeltalet och medianen för lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade efter yrkesklass inom kommunsektorn år 2009
Den högsta lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn år 2009 hade direktörerna och de högre tjänstemännen (4 269 euro). Medeltalet för samma lön hos kontors- och kundtjänstarbetare var nästan två gånger mindre (2 147 euro). Den största skillnaden mellan genomsnitts- och medianlönen hade specialisterna, hos vilka i synnerhet läkarnas höga löner höjer medeltalet nästan 200 euro högre än medianlönen. Inom gruppen jordbrukare, skogsarbetare m.fl. var skillnaden mellan genomsnitt och median endast en euro.

Antalet månadsavlönade löntagare och lönen för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn år 2002–2009

Antalet månadsavlönade löntagare och lönen för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn år 2002–2009
Antalet månadsavlönade löntagare har förblivit relativt stabilt mellan åren 2002 och 2009 enligt lönestatistiken för kommunsektorn. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid har stigit från något över 2 000 euro till drygt 2 700 euro under perioden i fråga.

Antalet timavlönade löntagare och medeltalet för totaltimlöner efter yrkesklass inom kommunsektorn år 2009

Antalet timavlönade löntagare och medeltalet för totaltimlöner efter yrkesklass inom kommunsektorn år 2009
Den största gruppen timavlönade löntagare inom kommunsektorn är byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetarna. Det högsta medeltalet för totallönen hade experterna. Inkomstnivåerna mellan grupperna avviker något från motsvarande hos månadsavlönade. Totaltimlönen hos timavlönade byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare var bland de högsta bland de timavlönade, medan månadsavlönade inom samma grupp var bland de grupper som får sämst betalt. Detta beror på att löntagarna i de översta lönenivåerna var månadsavlönade löntagare.

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, Totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn steg med 3,3 procent år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_kat_001_sv.html