Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering 2009

Yrkesklassificering Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
11 Högre tjänstem. o. chefer i organ. Totalt 508 499 6 392 5 999
Kvinnor 118 116 5 501 5 152
Män 390 383 6 645 6 285
12 Dir. för företag o andra verks.enh. Totalt 11 573 11 264 4 174 4 055
Kvinnor 6 918 6 711 3 795 3 527
Män 4 655 4 553 4 725 4 553
21 Spec., mat. o nat.vet.sk. o tekn. Totalt 6 018 5 660 3 370 3 297
Kvinnor 1 918 1 762 3 284 3 212
Män 4 100 3 898 3 407 3 330
22 Spec., agrikult. o hälso- o sjukv. Totalt 19 907 17 042 4 608 4 317
Kvinnor 14 076 11 993 4 227 3 633
Män 5 831 5 049 5 515 5 646
23 Lärare o övr. spec., und.visn.br. Totalt 77 856 70 986 3 184 3 174
Kvinnor 57 347 52 339 3 083 3 071
Män 20 509 18 647 3 464 3 419
24 Specialister inom övriga branscher Totalt 21 013 18 708 2 940 2 859
Kvinnor 16 755 14 777 2 884 2 834
Män 4 258 3 931 3 143 3 000
31 Experter, naturvetenskaper o teknik Totalt 7 162 6 645 2 822 2 802
Kvinnor 1 576 1 443 2 551 2 403
Män 5 586 5 202 2 896 2 883
32 Exp., agrikult. o hälso- o sjukvård Totalt 58 115 50 171 2 703 2 589
Kvinnor 54 201 46 500 2 690 2 577
Män 3 914 3 671 2 868 2 794
33 Trafiklärare m.fl. Totalt 7 7 2 605 2 502
Män 7 7 2 605 2 502
34 Experter, affärsbr. o övr. serv.när. Total 24 188 21 552 2 312 2 225
Kvinnor 20 978 18 637 2 301 2 217
Män 3 210 2 915 2 382 2 288
41 Kontorspersonal Totalt 21 065 18 412 2 145 2 127
Kvinnor 18 199 15 925 2 156 2 137
Män 2 866 2 487 2 079 2 026
42 Personal i kundservicearbete Totalt 2 836 2 429 2 160 2 136
Kvinnor 2 714 2 323 2 157 2 136
Män 122 106 2 225 2 133
51 Service- o omsorgspers. Totalt 117 268 99 579 2 261 2 189
Kvinnor 107 623 90 968 2 230 2 167
Män 9 645 8 611 2 570 2 583
52 Modeller, försälj. o varudemonstr. Totalt 55 37 1 932 1 917
Kvinnor 44 30 1 945 1 932
Män 11 7 1 875 1 855
61 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 5 115 2 991 2 234 2 235
Kvinnor 2 658 1 442 2 198 2 195
Män 2 457 1 549 2 267 2 272
71 Gruv-, stenbr.- o byggnadsarbetare Totalt 478 422 2 180 2 127
Kvinnor 25 22 2 540 2 577
Män 453 400 2 162 2 124
72 Verkst.- o gjut.arb. + mont. o rep. Totalt 1 455 1 252 2 221 2 147
Kvinnor 88 70 2 045 1 971
Män 1 367 1 182 2 231 2 155
73 Personal, finmekanik o konstind. Totalt 130 107 2 231 2 131
Kvinnor 88 74 2 237 2 122
Män 42 33 2 218 2 148
74 Övriga hantverksarbetare Totalt 192 157 2 012 2 001
Kvinnor 130 102 1 997 1 981
Män 62 55 2 048 2 076
81 Processarbetare Totalt 722 668 2 346 2 243
Kvinnor 17 17 2 710 2 663
Män 705 651 2 336 2 236
82 Tillv. o hopsättare, ind.produkter Totalt 218 168 1 876 1 853
Kvinnor 182 139 1 851 1 850
Män 36 29 1 987 2 045
83 Förare m.fl. Totalt 1 273 1 182 2 340 2 293
Kvinnor 236 216 2 341 2 315
Män 1 037 966 2 340 2 286
91 Övrig servicepersonal Total 38 810 31 671 1 983 1 930
Kvinnor 32 878 26 573 1 971 1 914
Män 5 932 5 098 2 040 2 006
92 Medhjälpare inom jord- o skogsbruk Totalt 28 14 1 900 1 744
Kvinnor 5 2 .. ..
Män 23 12 1 929 1 744
93 Medhjälpare inom industrin m.fl. Totalt 783 570 1 963 1 920
Kvinnor 183 132 1 879 1 881
Män 600 438 1 988 1 957
99 Okänd Totalt 902 625 2 515 2 251
Kvinnor 277 172 2 636 2 469
Män 625 453 2 472 2 209

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 1a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_001_sv.html