Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2009

Yrkesklassificering Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare Medeltal Median
1 Chefer och högre tjänstemän Högre grundnivå 78 0 3 468 2 976
Mellannivå 561 4 3 206 3 052
Lägsta högre nivå 2 096 17 3 208 3 059
Lägre högskolenivå 2 816 23 3 854 3 700
Högre högskolenivå 5 977 49 4 780 4 588
Forskarutbildningsnivå 553 4 6 063 5 575
Totalt 12 081 100 4 269 4 106
2 Specialister Högre grundnivå 1 658 1 2 678 2 570
Mellannivå 9 641 7 2 659 2 527
Lägsta högre nivå 15 749 12 2 848 2 804
Lägre högskolenivå 27 892 22 2 998 2 982
Högre högskolenivå 65 541 52 3 658 3 410
Forskarutbildningsnivå 4 313 3 5 186 5 063
Totalt 124 794 100 3 369 3 178
3 Experter Högre grundnivå 2 580 2 2 342 2 237
Mellannivå 15 638 17 2 355 2 251
Lägsta högre nivå 44 124 49 2 691 2 579
Lägre högskolenivå 25 448 28 2 623 2 527
Högre högskolenivå 1 634 1 2 858 2 735
Forskarutbildningsnivå 48 0 3 324 3 227
Totalt 89 472 100 2 606 2 509
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. Högre grundnivå 3 287 13 2 111 2 099
Mellannivå 9 962 41 2 114 2 107
Lägsta högre nivå 8 710 36 2 190 2 166
Lägre högskolenivå 1 445 6 2 145 2 083
Högre högskolenivå 483 2 2 203 2 078
Forskarutbildningsnivå 14 0 2 290 1 962
Totalt 23 901 100 2 147 2 128
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. Högre grundnivå 12 693 10 2 029 1 956
Mellannivå 93 841 80 2 281 2 211
Lägsta högre nivå 6 905 5 2 290 2 215
Lägre högskolenivå 3 323 2 2 409 2 352
Högre högskolenivå 545 0 2 345 2 112
Forskarutbildningsnivå 16 0 2 572 2 439
Totalt 117 323 100 2 260 2 188
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Högre grundnivå 1 131 22 2 153 2 162
Mellannivå 3 625 70 2 247 2 249
Lägsta högre nivå 222 4 2 338 2 307
Lägre högskolenivå 116 2 2 249 2 172
Högre högskolenivå 21 0 2 247 2 215
Totalt 5 115 100 2 234 2 235
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare Högre grundnivå 426 18 2 121 2 086
Mellannivå 1 605 71 2 165 2 125
Lägsta högre nivå 149 6 2 528 2 466
Lägre högskolenivå 55 2 2 566 2 396
Högre högskolenivå 20 0 2 804 2 931
Totalt 2 255 100 2 196 2 130
8 Process- och transportarbetare Högre grundnivå 678 30 2 279 2 199
Mellannivå 1 365 61 2 298 2 232
Lägsta högre nivå 130 5 2 464 2 346
Lägre högskolenivå 31 1 2 311 2 217
Högre högskolenivå 9 0 2 443 2 370
Totalt 2 213 100 2 302 2 229
9 Övriga arbetstagare Högre grundnivå 10 840 26 1 966 1 909
Mellannivå 27 763 68 1 990 1 942
Lägsta högre nivå 1 421 3 2 072 1 982
Lägre högskolenivå 339 0 2 153 1 929
Högre högskolenivå 152 0 2 968 2 545
Forskarutbildningsnivå 8 0 2 793 2 165
Totalt 40 523 100 1 992 1 934

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 1b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_002_sv.html