Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren (TOL 2008) och utbildningsnivå 2009

Näringsgren Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarié arbetstid
Totalt Andel i näringsgren Medeltal Median
A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE Mellannivå 3 638 69 2 344 2 311
Lägsta högre nivå 327 6 2 771 2 598
Lägre högskolenivå 206 3 2 733 2 695
Högre högskolenivå 42 0 3 912 3 760
Utbildningsnivån okänd 1 020 19 2 196 2 185
Totalt 5 233 100 2 391 2 315
B UTVINNING AV MINERAL Lägsta högre nivå 1 50 .. ..
Utbildningsnivån okänd 1 50 .. ..
Totalt 2 100 .. ..
C TILLVERKNING Mellannivå 104 41 2 268 2 131
Lägsta högre nivå 48 19 2 570 2 245
Lägre högskolenivå 28 11 3 094 2 947
Högre högskolenivå 12 4 3 883 3 793
Utbildningsnivån okänd 60 23 2 197 2 057
Totalt 252 100 2 489 2 252
D FÖRSÖRJN AV EL, GAS, VÄRME O KYLA Mellannivå 358 31 2 703 2 624
Lägsta högre nivå 279 24 3 285 3 288
Lägre högskolenivå 221 19 3 566 3 491
Högre högskolenivå 164 14 4 424 4 257
Forskarutbildningsnivå 5 0 .. ..
Utbildningsnivån okänd 127 11 2 596 2 450
Totalt 1 154 100 3 272 3 154
E VATTENFÖRS; AVL.R, AVF.HANT O SAN Mellannivå 639 37 2 307 2 226
Lägsta högre nivå 424 25 2 840 2 886
Lägre högskolenivå 249 14 3 272 3 250
Högre högskolenivå 128 7 4 012 3 970
Forskarutbildningsnivå 6 0 .. ..
Utbildningsnivån okänd 247 14 2 277 2 196
Totalt 1 693 100 2 725 2 484
F BYGGVERKSAMHET Mellannivå 326 34 2 181 2 086
Lägsta högre nivå 223 23 2 964 2 985
Lägre högskolenivå 148 15 3 583 3 485
Högre högskolenivå 77 8 4 158 4 121
Utbildningsnivån okänd 161 17 2 110 2 102
Totalt 935 100 2 785 2 616
G HANDEL; REP AV MOT.FORD O MOT.CYKL Mellannivå 34 43 2 171 2 120
Lägsta högre nivå 16 20 2 865 2 949
Lägre högskolenivå 9 11 2 854 2 480
Utbildningsnivån okänd 20 25 2 062 1 954
Totalt 79 100 2 402 2 351
H TRANSPORT OCH MAGASINERING Mellannivå 1 098 49 2 517 2 487
Lägsta högre nivå 293 13 2 710 2 554
Lägre högskolenivå 148 6 3 374 3 271
Högre högskolenivå 89 4 4 273 4 060
Forskarutbildningsnivå 2 0 .. ..
Utbildningsnivån okänd 571 25 2 496 2 432
Totalt 2 201 100 2 677 2 520
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET Mellannivå 7 275 77 2 044 2 002
Lägsta högre nivå 677 7 2 274 2 157
Lägre högskolenivå 260 2 2 532 2 342
Högre högskolenivå 45 0 3 780 3 506
Utbildningsnivån okänd 1 127 12 1 928 1 909
Totalt 9 384 100 2 074 2 005
J INFORMATIONS- O KOMMUN.VERKSAMH. Mellannivå 228 32 2 479 2 380
Lägsta högre nivå 145 20 2 804 2 720
Lägre högskolenivå 145 20 2 939 2 893
Högre högskolenivå 136 19 3 662 3 517
Forskarutbildningsnivå 9 1 4 056 3 766
Utbildningsnivån okänd 47 6 2 308 2 207
Totalt 710 100 2 879 2 751
L FASTIGHETSVERKSAMHET Mellannivå 299 48 1 971 1 917
Lägsta högre nivå 65 10 2 666 2 769
Lägre högskolenivå 45 7 2 914 2 747
Högre högskolenivå 23 3 3 625 3 547
Forskarutbildningsnivå 2 0 .. ..
Utbildningsnivån okänd 188 30 1 858 1 777
Totalt 622 100 2 184 1 975
M VERKS INOM JUR, EKON, VETENSK, TEKN Mellannivå 3 838 33 2 163 2 106
Lägsta högre nivå 2 760 24 2 755 2 769
Lägre högskolenivå 1 955 17 3 239 3 210
Högre högskolenivå 1 452 12 3 826 3 745
Forskarutbildningsnivå 47 0 4 341 4 622
Utbildningsnivån okänd 1 280 11 2 124 2 066
Totalt 11 332 100 2 726 2 484
N UTH, FASTIG.SERVICE, RESETJ. O.D. Mellannivå 6 741 59 1 957 1 894
Lägsta högre nivå 832 7 2 595 2 616
Lägre högskolenivå 509 4 3 188 3 314
Högre högskolenivå 230 2 3 675 3 697
Forskarutbildningsnivå 3 0 .. ..
Utbildningsnivån okänd 3 008 26 1 886 1 854
Totalt 11 323 100 2 094 1 911
O OFF FÖRVALTN O FÖRSVAR; OBS SOCFÖRS Mellannivå 15 297 35 2 371 2 256
Lägsta högre nivå 9 675 22 2 507 2 350
Lägre högskolenivå 6 541 15 2 873 2 689
Högre högskolenivå 7 033 16 3 943 3 587
Forskarutbildningsnivå 341 0 4 923 4 369
Utbildningsnivån okänd 3 692 8 2 225 2 151
Totalt 42 579 100 2 765 2 457
P UTBILDNING Mellannivå 17 638 19 2 215 2 052
Lägsta högre nivå 8 157 9 2 699 2 567
Lägre högskolenivå 15 344 17 3 297 3 299
Högre högskolenivå 44 633 49 3 463 3 386
Forskarutbildningsnivå 1 425 1 4 486 4 489
Utbildningsnivån okänd 2 976 3 2 199 2 015
Totalt 90 173 100 3 189 3 196
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER Mellannivå 102 624 44 2 274 2 200
Lägsta högre nivå 53 461 23 2 664 2 567
Lägre högskolenivå 33 942 14 2 597 2 490
Högre högskolenivå 18 299 8 4 438 4 052
Forskarutbildningsnivå 3 024 1 5 836 5 842
Utbildningsnivån okänd 17 558 7 2 063 2 003
Totalt 228 908 100 2 610 2 394
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID Mellannivå 3 806 35 2 178 2 106
Lägsta högre nivå 1 939 18 2 244 2 142
Lägre högskolenivå 1 659 15 2 403 2 371
Högre högskolenivå 1 980 18 2 749 2 602
Forskarutbildningsnivå 79 0 3 096 2 909
Utbildningsnivån okänd 1 260 11 2 214 2 122
Totalt 10 723 100 2 348 2 228
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET Mellannivå 6 37 .. ..
Utbildningsnivån okänd 10 62 1 753 1 748
Totalt 16 100 1 751 1 763
X NÄRINGSGRENEN OKÄND Mellannivå 52 14 2 105 2 084
Lägsta högre nivå 184 51 2 656 2 629
Lägre högskolenivå 56 15 2 473 2 501
Högre högskolenivå 39 10 5 223 4 596
Forskarutbildningsnivå 9 2 6 573 6 750
Utbildningsnivån okänd 18 5 2 139 2 108
Totalt 358 100 2 873 2 553

Källa: Löner inom kommunsektorn 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. Månadslönerna 2009, 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren (TOL 2008) och utbildningsnivå 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tau_007_sv.html