Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.4.2010

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 720 euroa ja tuntipalkkaisilla 13,27 lokakuussa 2009

Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2009 kuntasektorilla työskenteli yhteensä 417 677 kuukausipalkkaista palkansaajaa. Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 2 720 euroa. Kuukausipalkkaisilla miehillä säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 3 203 euroa ja naisilla keskimäärin 2 599 euroa. Tuntipalkkaisia palkansaajia oli vuonna 2009 kuntasektorilla yhteensä 13 689 henkilöä. Säännöllisen työajan tuntiansio oli keskimäärin 13,27 euroa, miehillä 13,50 euroa ja naisilla 11,83 euroa.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio sopimusaloittain vuonna 2009

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio sopimusaloittain vuonna 2009
Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio vaihtelee paljon eri sopimusalojen välillä. Noin 75 prosenttia kuukausipalkkaisista palkansaajista (311 388 henkilöä) työskentelee kunnallisen yleisen sopimuksen (KVTES) piirissä. Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 2 720 euroa, mikä oli lähes 300 euroa enemmän kuin KVTES:n piirissä työskentelevien säännöllisen työajan ansio. Muiden sopimusten piirissä työskentelevien selvästi korkeampi säännöllisen työajan ansio nostikin koko kuntasektorin keskiarvoa ja tässä tapauksessa mediaani kuvaa keskiarvoa paremmin kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien tyypillistä ansiota. Säännöllisen työajan ansion mediaani oli kuntasektorin kuukausipalkkaisilla 2 471 euroa lokakuussa 2009.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärä ja säännöllisen työajan ansio sopimusaloittain vuonna 2009

Sopimusala Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, e/kk Kokonaisansio, e/kk
KvTES 311 388 2 438 2 467
Opettajat 66 107 3 417 3 504
Tekniset 24 934 2 769 2 887
Lääkärit 14 401 5 388 6 543
Muut 847 2 767 2 778
Yhteensä 417 677 2 720 2 801

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.

Vuoden 2009 alussa kuntasektorilla toteutui 32 kuntaliitosta, puolet niistä oli monikuntaliitoksia. Liitosten tuloksena kuntien määrä väheni 67:llä. Vuonna 2009 Suomessa oli 348 kuntaa. Kuntasektorin palkkatilastoon ilmoitetun henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia ja palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia.

Julkaistut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilastoon, joka tiedustellaan kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain koskien lokakuun henkilöstöä.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (520,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Kuukausipalkat 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2009/01/ksp_2009_01_2010-04-30_tie_001_fi.html