Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML 2010) 2010

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 419 306 361 318 2 778 2 525
Kvinnor 340 401 291 001 2 658 2 456
Män 78 905 70 317 3 248 2 986
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 803 790 6 418 6 026
Kvinnor 229 223 5 498 5 186
Män 574 567 6 781 6 355
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 1 742 1 683 4 525 4 365
Kvinnor 1 020 991 4 249 4 112
Män 722 692 4 910 4 719
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 7 836 7 632 4 229 4 112
Kvinnor 4 867 4 717 3 817 3 422
Män 2 969 2 915 4 879 4 731
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 224 215 3 780 3 503
Kvinnor 107 101 3 682 3 381
Män 117 114 3 865 3 524
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 4 682 4 388 3 665 3 576
Kvinnor 1 579 1 433 3 587 3 543
Män 3 103 2 955 3 702 3 590
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 21 400 17 999 4 585 4 137
Kvinnor 15 542 13 003 4 211 3 535
Män 5 858 4 996 5 564 5 713
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 77 213 70 982 3 228 3 220
Kvinnor 57 251 52 736 3 133 3 118
Män 19 962 18 246 3 499 3 455
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 8 167 7 452 3 196 3 079
Kvinnor 5 733 5 251 3 077 2 960
Män 2 434 2 201 3 477 3 389
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 831 787 3 030 2 969
Kvinnor 332 304 3 006 2 959
Män 499 483 3 044 2 977
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 12 354 10 761 2 946 2 901
Kvinnor 10 304 8 840 2 936 2 904
Män 2 050 1 921 2 989 2 889
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 6 753 6 255 2 868 2 843
Kvinnor 1 477 1 337 2 554 2 439
Män 5 276 4 918 2 950 2 936
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 58 149 49 762 2 775 2 659
Kvinnor 53 265 45 178 2 757 2 642
Män 4 884 4 584 2 938 2 879
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 12 022 10 749 2 380 2 233
Kvinnor 11 100 9 892 2 327 2 222
Män 922 857 2 973 2 781
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 13 773 12 014 2 437 2 376
Kvinnor 10 893 9 473 2 445 2 389
Män 2 880 2 541 2 407 2 319
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 2 096 1 962 2 606 2 534
Kvinnor 673 624 2 683 2 611
Män 1 423 1 338 2 571 2 492
41 Kontorspersonal Totalt 13 221 11 524 2 192 2 174
Kvinnor 12 566 10 999 2 194 2 176
Män 655 525 2 155 2 115
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 215 2 704 2 205 2 179
Kvinnor 2 850 2 402 2 205 2 179
Män 365 302 2 201 2 161
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 755 2 524 2 303 2 264
Kvinnor 2 283 2 092 2 299 2 271
Män 472 432 2 326 2 180
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 948 4 003 2 103 2 076
Kvinnor 3 219 2 576 2 129 2 099
Män 1 729 1 427 2 056 2 013
51 Servicepersonal Totalt 13 836 12 354 2 156 2 091
Kvinnor 8 590 7 673 2 180 2 108
Män 5 246 4 681 2 119 2 064
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 479 371 2 134 2 104
Kvinnor 447 355 2 135 2 112
Män 32 16 2 105 1 962
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 104 907 86 669 2 292 2 231
Kvinnor 99 988 82 768 2 283 2 224
Män 4 919 3 901 2 498 2 464
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 877 3 686 2 669 2 704
Kvinnor 381 287 2 093 2 013
Män 3 496 3 399 2 714 2 740
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 4 961 2 831 2 365 2 362
Kvinnor 2 522 1 325 2 329 2 307
Män 2 439 1 506 2 397 2 399
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 59 53 2 289 2 315
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 57 51 2 281 2 311
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 419 369 2 334 2 226
Kvinnor 24 23 2 635 2 685
Män 395 346 2 316 2 218
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 642 1 391 2 180 2 148
Kvinnor 109 76 2 016 1 998
Män 1 533 1 315 2 189 2 155
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 112 103 2 191 2 108
Kvinnor 58 51 2 041 2 053
Män 54 52 2 326 2 176
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 309 292 2 524 2 438
Kvinnor 20 20 2 226 2 266
Män 289 272 2 545 2 446
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 258 196 2 068 2 045
Kvinnor 151 112 2 023 1 998
Män 107 84 2 129 2 117
81 Processarbetare Totalt 251 206 2 121 1 998
Kvinnor 179 140 1 998 1 875
Män 72 66 2 386 2 292
83 Transportarbetare Totalt 1 264 1 167 2 427 2 367
Kvinnor 244 218 2 378 2 286
Män 1 020 949 2 438 2 385
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 23 618 18 971 1 991 1 938
Kvinnor 22 911 18 440 1 994 1 940
Män 707 531 1 898 1 855
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 20 14 1 700 1 671
Kvinnor 6 6 1 921 1 921
Män 14 8 1 590 1 565
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 048 611 1 958 1 906
Kvinnor 286 150 1 857 1 876
Män 762 461 1 991 1 950
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 8 660 6 672 1 987 1 958
Kvinnor 8 271 6 384 1 988 1 958
Män 389 288 1 958 1 944
95 Gatuförsäljare, skoputsare m.fl. Totalt 1 1         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 407 291 1 767 1 716
Kvinnor 213 174 1 740 1 692
Män 194 117 1 804 1 757
Okänt Totalt 994 884 3 143 2 904
Kvinnor 709 625 3 054 2 766
Män 285 259 3 316 3 175

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 1a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML 2010) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_002_sv.html