Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2010

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare (%) Medeltal Median
Totalt Totalt 419 306 100 2 778 2 525
Grundnivå 31 806 7 2 139 2 063
Mellannivå 165 206 39 2 298 2 213
Lägsta högre nivå 76 677 18 2 699 2 596
Lägsta högskolenivå 64 846 15 2 871 2 712
Högre högskolenivå 75 731 18 3 782 3 506
Forskarutbildningsnivå 5 040 1 5 313 5 173
01 Allmän avt. Totalt 312 945 100 2 494 2 362
Grundnivå 28 283 9 2 088 2 033
Mellannivå 149 319 47 2 264 2 197
Lägsta högre nivå 68 474 21 2 650 2 555
Lägsta högskolenivå 47 825 15 2 668 2 537
Högre högskolenivå 17 861 5 3 547 3 235
Forskarutbildningsnivå 1 183 0 4 703 4 356
02 Lärare Totalt 65 946 100 3 462 3 401
Grundnivå 459 0 2 988 2 948
Mellannivå 3 555 5 2 752 2 698
Lägsta högre nivå 3 553 5 3 174 3 175
Lägsta högskolenivå 12 882 19 3 423 3 390
Högre högskolenivå 44 257 67 3 520 3 447
Forskarutbildningsnivå 1 240 1 4 380 4 395
03 Tekniska Totalt 24 976 100 2 821 2 712
Grundnivå 2 716 10 2 326 2 212
Mellannivå 11 527 46 2 456 2 354
Lägsta högre nivå 4 554 18 3 035 3 011
Lägsta högskolenivå 3 986 16 3 357 3 298
Högre högskolenivå 2 123 8 3 937 3 832
Forskarutbildningsnivå 70 0 4 098 3 920
04 Läkare Totalt 14 548 100 5 503 5 574
Grundnivå 150 1 3 639 3 400
Mellannivå 572 3 4 271 4 201
Lägsta högre nivå 12 0 4 102 3 855
Lägsta högskolenivå 39 0 3 825 3 815
Högre högskolenivå 11 230 77 5 428 5 518
Forskarutbildningsnivå 2 545 17 6 208 6 211
05 Övriga Totalt 891 100 2 767 2 701
Grundnivå 198 22 2 802 2 729
Mellannivå 233 26 2 768 2 693
Lägsta högre nivå 84 9 2 670 2 522
Lägsta högskolenivå 114 12 2 578 2 543
Högre högskolenivå 260 29 2 860 2 753
Forskarutbildningsnivå 2 0         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 2a. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_005_sv.html