Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering (AML2001) 2010

Avtalsbransch Yrkesklassificering Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare (%) Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 419 306 100 2 778 2 525
1 Chefer och högre tjänstemän 12 180 2 4 368 4 190
2 Specialister 126 485 30 3 417 3 227
3 Experter 90 443 21 2 661 2 564
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 23 536 5 2 186 2 165
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 117 611 28 2 309 2 237
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 5 068 1 2 351 2 355
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 2 320 0 2 232 2 164
8 Process- och transportarbetare 2 130 0 2 371 2 278
9 Övriga arbetstagare 39 533 9 2 016 1 961
01 Allmän avt. Yrken totalt 312 945 100 2 494 2 362
1 Chefer och högre tjänstemän 8 568 2 4 164 3 760
2 Specialister 43 340 13 2 848 2 725
3 Experter 83 075 26 2 636 2 544
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 22 462 7 2 182 2 165
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 113 991 36 2 290 2 222
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 4 697 1 2 352 2 351
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 551 0 2 177 2 098
8 Process- och transportarbetare 1 177 0 2 403 2 352
9 Övriga arbetstagare 35 084 11 1 987 1 940
02 Lärare Yrken totalt 65 946 100 3 462 3 401
1 Chefer och högre tjänstemän 2 475 3 4 831 4 796
2 Specialister 63 422 96 3 402 3 371
3 Experter 21 0 3 250 2 984
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 2 0         ..         ..
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 11 0 3 134 3 128
9 Övriga arbetstagare 15 0 3 475 2 931
03 Tekniska Yrken totalt 24 976 100 2 821 2 712
1 Chefer och högre tjänstemän 941 3 4 316 4 215
2 Specialister 4 529 18 3 499 3 447
3 Experter 7 314 29 2 905 2 887
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 1 067 4 2 263 2 175
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 3 606 14 2 751 2 744
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 371 1 2 344 2 404
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 1 766 7 2 243 2 171
8 Process- och transportarbetare 953 3 2 333 2 217
9 Övriga arbetstagare 4 429 17 2 188 2 101
04 Läkare Yrken totalt 14 548 100 5 503 5 574
1 Chefer och högre tjänstemän 194 1 7 738 7 809
2 Specialister 14 344 98 5 464 5 555
3 Experter 7 0 5 408 4 964
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 1 0         ..         ..
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 1 0         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 1 0         ..         ..
05 Övriga Yrken totalt 891 100 2 767 2 701
1 Chefer och högre tjänstemän 2 0         ..         ..
2 Specialister 850 95 2 779 2 717
3 Experter 26 2 2 505 2 533
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 4 0         ..         ..
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 2 0         ..         ..
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 3 0         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 4 0         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 2b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter avtalsbransch och yrkesklassificering (AML2001) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_006_sv.html