Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Timavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgren 2010

Korrigering 3.5.2011. Uppgifterna i kolumnerna Medeltal och Median har korrigerats.
Näringsgrenklassificering Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 13 180 13,20 13,21
Kvinnor 1 997 11,93 11,90
Män 11 183 13,41 13,37
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 66 14,97 14,78
Kvinnor 1         ..         ..
Män 65 15,01 14,78
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 443 15,53 15,50
Kvinnor 37 12,08 11,97
Män 406 15,91 15,76
36 Vattenförsörjning Totalt 601 14,27 14,16
Kvinnor 10 12,62 12,08
Män 591 14,30 14,17
37 Avloppsrening Totalt 172 14,04 14,09
Kvinnor 3         ..         ..
Män 169 14,05 14,10
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 325 13,64 13,36
Kvinnor 50 12,38 12,26
Män 275 13,87 13,85
41 Byggande av hus Totalt 146 13,50 13,49
Kvinnor 15 12,33 12,06
Män 131 13,62 13,51
42 Anläggningsarbeten Totalt 387 12,79 12,64
Kvinnor 44 11,97 12,02
Män 343 12,88 12,68
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 1 089 12,48 12,53
Kvinnor 132 10,94 10,44
Män 957 12,67 12,65
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 291 13,40 13,21
Kvinnor 6 11,91 11,84
Män 285 13,44 13,21
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 346 16,64 16,06
Kvinnor 15 13,32 13,40
Män 331 16,77 16,22
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 114 12,99 13,04
Kvinnor 12 10,98 10,43
Män 102 13,19 13,36
68 Fastighetsverksamhet Totalt 155 14,18 14,35
Kvinnor 7 11,88 11,90
Män 148 14,28 14,41
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 2 339 13,33 13,34
Kvinnor 186 11,96 12,04
Män 2 153 13,44 13,43
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 2 453 12,53 12,74
Kvinnor 579 11,49 11,52
Män 1 874 12,82 13,00
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 653 12,86 13,13
Kvinnor 125 12,19 12,50
Män 528 13,00 13,17
87 Vård och omsorg med boende Totalt 64 15,08 13,73
Kvinnor 30 15,73 15,14
Män 34 13,73 13,73
88 Öppna sociala insatser Totalt 274 10,01 9,31
Kvinnor 94 8,64 8,81
Män 180 10,48 9,81
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 359 12,65 12,68
Kvinnor 52 11,60 11,71
Män 307 12,79 12,75
Näringsgrenen okänd Totalt 2 843 13,19 13,37
Kvinnor 584 12,64 12,68
Män 2 259 13,33 13,47

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 8. Timavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter näringsgren 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_019_sv.html