Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Timlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade inom kommunsektorn var i genomsnitt 13,44 euro i oktober 2011

Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn fortsatte att minska år 2011. Till denna grupp hörde år 2011 drygt 12 000 löntagare.

Figur 6. Timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrkesklass år 2011

Figur 6. Timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrkesklass år 2011

Flest månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn fanns det i yrkesklassen byggnads-, reparations- och tillverkningarbetare. Inom denna klass utgjorde byggnadsarbetarna den största gruppen.

Figur 7. Timlönen hos timavlönade inom kommunsektorn efter yrkesklass år 2011

Figur 7. Timlönen hos timavlönade inom kommunsektorn efter yrkesklass år 2011

Den högsta timlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade inom kommunsektorn hade löntagarna inom yrkesklasserna experter samt byggnads-, reparations- och tillverkningarbetare. De lägsta timlönerna hade löntagarna inom yrkesklasserna jordbrukare och skogsarbetare.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, 2. Timlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade inom kommunsektorn var i genomsnitt 13,44 euro i oktober 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_kat_002_sv.html