Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2011

Yrkesklassificering 2010 Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare (%) Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 427 604 100 2 848 2 590
Grundnivå 30 261 7 2 187 2 100
Mellannivå 169 032 40 2 345 2 258
Lägsta högre nivå 75 684 18 2 764 2 656
Lägsta högskolenivå 69 200 16 2 923 2 767
Högre högskolenivå 78 250 18 3 879 3 595
Forskarutbildningsnivå 5 177 1 5 449 5 300
1 Chefer Totalt 10 870 100 4 570 4 407
Grundnivå 55 1 3 814 3 200
Mellannivå 411 4 3 476 3 279
Lägsta högre nivå 1 677 15 3 402 3 220
Lägsta högskolenivå 2 430 22 3 990 3 763
Högre högskolenivå 5 725 53 5 049 4 859
Forskarutbildningsnivå 572 5 6 394 5 837
2 Specialister Totalt 126 597 100 3 528 3 332
Grundnivå 1 454 1 2 991 2 803
Mellannivå 9 014 7 2 780 2 610
Lägsta högre nivå 14 100 11 3 009 2 980
Lägsta högskolenivå 28 605 23 3 087 3 033
Högre högskolenivå 68 924 54 3 816 3 561
Forskarutbildningsnivå 4 500 4 5 337 5 228
3 Experter Totalt 97 546 100 2 734 2 633
Grundnivå 2 712 3 2 440 2 328
Mellannivå 18 274 19 2 477 2 364
Lägsta högre nivå 42 011 43 2 825 2 706
Lägsta högskolenivå 32 256 33 2 763 2 663
Högre högskolenivå 2 231 2 3 037 2 848
Forskarutbildningsnivå 62 0 3 566 3 598
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 23 736 100 2 243 2 219
Grundnivå 2 828 12 2 196 2 179
Mellannivå 9 780 41 2 207 2 194
Lägsta högre nivå 8 704 37 2 292 2 258
Lägsta högskolenivå 1 890 8 2 237 2 174
Högre högskolenivå 516 2 2 310 2 189
Forskarutbildningsnivå 18 0 2 274 2 089
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 126 522 100 2 335 2 262
Grundnivå 13 142 10 2 108 2 036
Mellannivå 101 602 80 2 356 2 283
Lägsta högre nivå 7 560 6 2 371 2 297
Lägsta högskolenivå 3 500 3 2 428 2 367
Högre högskolenivå 701 1 2 551 2 269
Forskarutbildningsnivå 17 0 2 534 2 407
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 4 899 100 2 437 2 444
Grundnivå 1 054 22 2 352 2 375
Mellannivå 3 487 71 2 439 2 453
Lägsta högre nivå 220 4 2 647 2 594
Lägsta högskolenivå 112 2 2 491 2 507
Högre högskolenivå 24 0 2 452 2 295
Forskarutbildningsnivå 2 0         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 2 895 100 2 304 2 222
Grundnivå 493 17 2 186 2 162
Mellannivå 2 119 73 2 277 2 219
Lägsta högre nivå 202 7 2 725 2 688
Lägsta högskolenivå 66 2 2 573 2 380
Högre högskolenivå 14 0 2 905 2 870
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
8 Process- och transportarbetare Totalt 1 423 100 2 375 2 343
Grundnivå 442 31 2 324 2 310
Mellannivå 853 60 2 381 2 353
Lägsta högre nivå 87 6 2 483 2 490
Lägsta högskolenivå 34 2 2 585 2 558
Högre högskolenivå 7 0         ..         ..
9 Övriga arbetstagare Totalt 33 081 100 2 027 1 976
Grundnivå 8 075 24 2 008 1 950
Mellannivå 23 479 71 2 031 1 984
Lägsta högre nivå 1 120 3 2 067 1 987
Lägsta högskolenivå 301 1 1 990 1 932
Högre högskolenivå 101 0 2 067 1 991
Forskarutbildningsnivå 5 0         ..         ..
Okänd Totalt 35 100 2 860 2 356
Grundnivå 6 17         ..         ..
Mellannivå 13 37 2 213 2 182
Lägsta högre nivå 3 9         ..         ..
Lägsta högskolenivå 6 17         ..         ..
Högre högskolenivå 7 20         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_002_sv.html