Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2011

Avtalsbransch Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i löntagare (%) Medeltal Median
Totalt Totalt 427 604 100 2 848 2 590
Grundnivå 30 261 7 2 187 2 100
Mellannivå 169 032 40 2 345 2 258
Lägsta högre nivå 75 684 18 2 764 2 656
Lägsta högskolenivå 69 200 16 2 923 2 767
Högre högskolenivå 78 250 18 3 879 3 595
Forskarutbildningsnivå 5 177 1 5 449 5 300
01 AKTA Totalt 320 104 100 2 557 2 423
Grundnivå 26 801 8 2 127 2 064
Mellannivå 152 830 48 2 311 2 242
Lägsta högre nivå 67 877 21 2 714 2 616
Lägsta högskolenivå 52 366 16 2 734 2 606
Högre högskolenivå 18 952 6 3 634 3 325
Forskarutbildningsnivå 1 278 0 4 843 4 473
02 Lärare Totalt 66 308 100 3 554 3 493
Grundnivå 455 1 3 068 3 011
Mellannivå 3 536 5 2 822 2 762
Lägsta högre nivå 3 342 5 3 265 3 271
Lägsta högskolenivå 12 435 19 3 493 3 463
Högre högskolenivå 45 297 68 3 613 3 539
Forskarutbildningsnivå 1 243 2 4 464 4 443
03 Tekniska Totalt 25 422 100 2 881 2 768
Grundnivå 2 599 10 2 354 2 246
Mellannivå 11 905 47 2 502 2 398
Lägsta högre nivå 4 381 17 3 117 3 089
Lägsta högskolenivå 4 200 17 3 411 3 360
Högre högskolenivå 2 259 9 4 004 3 901
Forskarutbildningsnivå 78 0 4 235 4 065
04 Läkare Totalt 14 888 100 5 700 5 767
Grundnivå 213 1 4 420 4 256
Mellannivå 534 4 4 404 4 354
Lägsta högre nivå 7 0         ..         ..
Lägsta högskolenivå 86 1 4 111 3 944
Högre högskolenivå 11 473 77 5 627 5 714
Forskarutbildningsnivå 2 575 17 6 408 6 408
05 Övriga Totalt 882 100 2 850 2 745
Grundnivå 193 22 2 883 2 794
Mellannivå 227 26 2 817 2 695
Lägsta högre nivå 77 9 2 725 2 585
Lägsta högskolenivå 113 13 2 626 2 608
Högre högskolenivå 269 30 2 983 2 809
Forskarutbildningsnivå 3 0         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 2a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter avtalsbransch och utbildningsnivå 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_003_sv.html