Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2011

Näringsgren Utbildningsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i näringsgrenen (%) Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 427 604 100 2 848 2 590
Grundnivå 30 261 7 2 187 2 100
Mellannivå 169 032 40 2 345 2 258
Lägsta högre nivå 75 684 18 2 764 2 656
Lägsta högskolenivå 69 200 16 2 923 2 767
Högre högskolenivå 78 250 18 3 879 3 595
Forskarutbildningsnivå 5 177 1 5 449 5 300
A Jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 3 969 100 2 480 2 466
Grundnivå 846 21 2 399 2 398
Mellannivå 2 824 71 2 465 2 473
Lägsta högre nivå 184 5 2 623 2 588
Lägsta högskolenivå 85 2 2 501 2 391
Högre högskolenivå 30 1 3 967 3 858
B Utvinning av mineral Totalt 1 100         ..         ..
Lägsta högre nivå 1 100         ..         ..
C Tillverkning Totalt 164 100 2 406 2 174
Grundnivå 34 21 2 284 2 168
Mellannivå 93 57 2 205 2 060
Lägsta högre nivå 19 12 2 556 2 329
Lägsta högskolenivå 13 8 3 106 3 025
Högre högskolenivå 5 3         ..         ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 196 100 3 365 3 270
Grundnivå 125 10 2 616 2 478
Mellannivå 412 34 2 829 2 781
Lägsta högre nivå 247 21 3 425 3 426
Lägsta högskolenivå 230 19 3 659 3 626
Högre högskolenivå 177 15 4 515 4 283
Forskarutbildningsnivå 5 0         ..         ..
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering Totalt 1 598 100 2 825 2 623
Grundnivå 180 11 2 365 2 296
Mellannivå 626 39 2 430 2 337
Lägsta högre nivå 377 24 2 950 3 007
Lägsta högskolenivå 257 16 3 249 3 196
Högre högskolenivå 151 9 4 027 3 893
Forskarutbildningsnivå 7 0         ..         ..
F Byggverksamhet Totalt 1 122 100 2 971 2 914
Grundnivå 163 15 2 195 2 142
Mellannivå 389 35 2 318 2 236
Lägsta högre nivå 253 23 3 169 3 190
Lägsta högskolenivå 206 18 3 619 3 582
Högre högskolenivå 109 10 4 139 4 162
Forskarutbildningsnivå 2 0         ..         ..
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 105 100 2 432 2 199
Grundnivå 26 25 2 053 1 969
Mellannivå 55 52 2 197 2 122
Lägsta högre nivå 14 13 3 092 3 134
Lägsta högskolenivå 10 10 3 127 3 250
H Transport och magasinering Totalt 1 800 100 2 829 2 646
Grundnivå 416 23 2 594 2 539
Mellannivå 892 50 2 621 2 565
Lägsta högre nivå 249 14 2 909 2 745
Lägsta högskolenivå 164 9 3 535 3 365
Högre högskolenivå 77 4 4 600 4 571
Forskarutbildningsnivå 2 0         ..         ..
I Hotell- och restaurangverksamhet Totalt 10 514 100 2 112 2 046
Grundnivå 1 263 12 1 948 1 931
Mellannivå 8 224 78 2 093 2 049
Lägsta högre nivå 696 7 2 335 2 247
Lägsta högskolenivå 288 3 2 502 2 361
Högre högskolenivå 42 0 3 412 3 368
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
J Informations- och kommunikationsverksamhet Totalt 688 100 2 906 2 711
Grundnivå 65 9 2 298 2 208
Mellannivå 231 34 2 485 2 417
Lägsta högre nivå 119 17 2 755 2 630
Lägsta högskolenivå 139 20 3 019 2 943
Högre högskolenivå 122 18 3 866 3 701
Forskarutbildningsnivå 12 2 4 336 3 959
L Fastighetsverksamhet Totalt 293 100 2 488 2 242
Grundnivå 45 15 2 032 2 050
Mellannivå 169 58 2 164 2 088
Lägsta högre nivå 39 13 2 908 3 069
Lägsta högskolenivå 28 10 3 483 3 237
Högre högskolenivå 11 4 4 026 3 940
Forskarutbildningsnivå 1 0         ..         ..
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 9 815 100 2 844 2 593
Grundnivå 1 018 10 2 213 2 146
Mellannivå 3 445 35 2 231 2 169
Lägsta högre nivå 2 158 22 2 853 2 864
Lägsta högskolenivå 1 813 18 3 370 3 308
Högre högskolenivå 1 337 14 4 013 3 907
Forskarutbildningsnivå 44 0 4 653 4 832
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Totalt 11 979 100 2 155 1 976
Grundnivå 2 893 24 1 956 1 908
Mellannivå 7 374 62 2 033 1 958
Lägsta högre nivå 1 042 9 2 664 2 602
Lägsta högskolenivå 466 4 3 083 3 090
Högre högskolenivå 198 2 3 692 3 654
Forskarutbildningsnivå 6 0         ..         ..
O Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 46 397 100 2 946 2 641
Grundnivå 3 332 7 2 317 2 246
Mellannivå 16 210 35 2 483 2 376
Lägsta högre nivå 9 814 21 2 656 2 484
Lägsta högskolenivå 7 983 17 3 001 2 828
Högre högskolenivå 8 655 19 4 099 3 767
Forskarutbildningsnivå 403 1 5 322 4 713
P Utbildning Totalt 89 415 100 3 326 3 341
Grundnivå 2 435 3 2 296 2 095
Mellannivå 17 525 20 2 299 2 125
Lägsta högre nivå 7 384 8 2 802 2 665
Lägsta högskolenivå 14 747 16 3 370 3 393
Högre högskolenivå 45 926 51 3 612 3 533
Forskarutbildningsnivå 1 398 2 4 551 4 505
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Totalt 238 293 100 2 733 2 504
Grundnivå 16 229 7 2 165 2 089
Mellannivå 106 931 45 2 366 2 289
Lägsta högre nivå 51 311 22 2 793 2 690
Lägsta högskolenivå 41 214 17 2 722 2 610
Högre högskolenivå 19 389 8 4 609 4 153
Forskarutbildningsnivå 3 219 1 6 041 6 066
R Kultur, nöje och fritid Totalt 10 105 100 2 465 2 342
Grundnivå 1 181 12 2 360 2 246
Mellannivå 3 577 35 2 316 2 226
Lägsta högre nivå 1 745 17 2 327 2 226
Lägsta högskolenivå 1 527 15 2 481 2 433
Högre högskolenivå 1 998 20 2 839 2 692
Forskarutbildningsnivå 77 1 3 048 2 857
S Annan serviceverksamhet Totalt 32 100 2 098 1 937
Grundnivå 4 13         ..         ..
Mellannivå 20 63 1 931 1 875
Lägsta högre nivå 6 19         ..         ..
Lägsta högskolenivå 2 6         ..         ..
T Förvärvsarb i hush; hush prod av varor o tjänster, eget bruk Totalt 6 100         ..         ..
Mellannivå 3 50         ..         ..
Lägsta högskolenivå 3 50         ..         ..
U Verksamh vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 100         ..         ..
Mellannivå 1 33         ..         ..
Lägsta högskolenivå 1 33         ..         ..
Högre högskolenivå 1 33         ..         ..
Näringsgrenen okänd Totalt 109 100 3 032 2 726
Grundnivå 6 6         ..         ..
Mellannivå 31 28 2 369 2 232
Lägsta högre nivå 26 24 2 673 2 565
Lägsta högskolenivå 24 22 3 181 3 319
Högre högskolenivå 22 20 4 253 3 870

Källa: Löner inom kommunsektorn 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2011, Tabellbilaga 3b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren och utbildningsnivå 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_007_sv.html