Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelee yli puolet kuntasektorin palkansaajista

Lokakuussa 2012 kuntasektorilla työskenteli noin 424 000 kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Tämä on 0,7 prosenttia vähemmän kuin lokakuussa 2011. Kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia oli reilut 363 000 ja osa-aikaisia palkansaajia vajaat 61 000. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuntasektorin palkansaajien lukumäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Kuntasektorin palkkatilaston mukaan terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelee 57 prosenttia palkansaajista (Kuvio 4). Seuraavaksi suurimmat toimialat lukumäärältään ovat koulutus (21 prosenttia), julkinen hallinto ja maanpuolustus (10 prosenttia) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (3 prosenttia). Muut toimialat yhteensä sisältää 15 toimialaa (muun muassa majoitus- ja ravitsemistoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys) ja nämä työllistävät 9 prosenttia kuntasektorin palkansaajista.

Kuvio 4. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä (%-osuudet) toimialoittain vuonna 2012

Kuvio 4. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä (%-osuudet) toimialoittain vuonna 2012
Vuonna 2012 kuntasektorilla työskenteli vajaat 42 000 yli 60-vuotiasta kuukausipalkkaista palkansaajaa pääasiallisessa palvelussuhteessa. Vuonna 2002 tämä luku oli noin 12 500 eli kymmenessä vuodessa yli 60-vuotiaiden kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärä on kasvanut reilulla 29 000:lla.

Kuvio 5. Kuntasektorin palkansaajat ikäryhmittäin vuosina 2002 ja 2012

Kuvio 5. Kuntasektorin palkansaajat ikäryhmittäin vuosina 2002 ja 2012

Kuvio 6. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012

Kuvio 6. Kuntasektorin palkansaajien lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012
Selkeä enemmistö, noin 81 prosenttia, kuntasektorin palkansaajista oli naisia. Naisten osuus on pysynyt viime vuosina vakaana. Naisia on enemmän kuin miehiä kaikissa ikäryhmissä. Kuntasektorin lukumäärältään suurimmat toimialat (terveys- ja sosiaalipalvelut ja koulutus) ovat naisvaltaisia.

Kuvio 7. Kuntasektorin osa-aikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012

Kuvio 7. Kuntasektorin osa-aikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärä ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2012

Vuonna 2012 osa-aikaisessa työsuhteessa työskenteli kuntasektorilla vajaat 61 000 palkansaajaa. Naisten osuus osa-aikaisista palkansaajista on kaikissa ikäryhmissä korkeampi kuin miesten. Naisia työskenteli eniten osa-aikaisessa työsuhteessa 60–64-vuotiaiden sekä 35–39-vuotiaiden ikäryhmissä. Miehiä työskenteli eniten osa-aikaisesti 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, 2. Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelee yli puolet kuntasektorin palkansaajista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_kat_002_fi.html