Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Över hälften av löntagarna inom kommunsektorn arbetar inom näringsgrenen Vård och omsorg; sociala tjänster

I oktober 2012 hade omkring 424 000 månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn en huvudsaklig anställning. Detta är 0,7 procent färre än i oktober 2011. Antalet heltidsanställda månadsavlönade löntagare uppgick till drygt 363 000 och antalet deltidsanställda löntagare till något under 61 000. Under de senaste tio åren har det inte skett några större förändringar i antalet löntagare inom kommunsektorn.

Enligt lönestatistiken för kommunsektorn arbetar 57 procent av löntagarna inom näringsgrenen Vård och omsorg; sociala tjänster (Figur 4). Till antalet är de näst största näringsgrenarna Utbildning (21 procent), Offentlig förvaltning och försvar (10 procent) samt Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (3 procent). Övriga näringsgrenar totalt omfattar 15 näringsgrenar (bl.a. Hotell- och restaurangverksamhet, Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt Kultur, nöje och fritid) och dessa sysselsätter nio procent av löntagarna inom kommunsektorn.

Figur 4. Antalet löntagare inom kommunsektorn (%-andelar) efter näringsgren år 2012

Figur 4. Antalet löntagare inom kommunsektorn (%-andelar) efter näringsgren år 2012

År 2012 hade något under 42 000 över 60-åriga månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn en huvudsaklig anställning. År 2002 var denna siffra omkring 12 500, dvs. antalet över 60-åriga månadsavlönade löntagare har ökat med drygt 29 000 på tio år.

Figur 5. Antalet löntagare inom kommunsektorn efter åldersgrupp åren 2002 och 2012

Figur 5. Antalet löntagare inom kommunsektorn efter åldersgrupp åren 2002 och 2012

Figur 6. Antalet löntagare inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Figur 6. Antalet löntagare inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

En klar majoritet, omkring 81 procent, av löntagarna inom kommunsektorn var kvinnor. Kvinnornas andel har varit stabil under de senaste åren. Kvinnorna är fler än männen i alla åldersgrupper. De till antalet största näringsgrenarna inom kommunsektorn (Vård och omsorg; sociala tjänster och Utbildning) är kvinnodominerade.

Figur 7. Antalet deltidsanställda månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

Figur 7. Antalet deltidsanställda månadsavlönade inom kommunsektorn efter åldersgrupp och kön år 2012

År 2012 hade något under 61 000 löntagare inom kommunsektorn deltidsanställning. Andelen kvinnor av de deltidsanställda löntagarna är i alla åldersgrupper större än andelen män. Det var vanligast att kvinnor hade deltidsanställning i åldersgrupperna 60–64 år och 35–39 år. Bland män var det vanligast att arbeta på deltid i åldersgruppen 60–64 år.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, 2. Över hälften av löntagarna inom kommunsektorn arbetar inom näringsgrenen Vård och omsorg; sociala tjänster . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_kat_002_sv.html