Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Puolet kuntasektorin palkansaajista on terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviä naisia

Kuntasektorin toiminta keskittyy tietyille toimialoille (kuvio 5). Kolme yleisintä toimialaa terveys- ja sosiaalipalvelut, koulutus sekä julkinen hallinto työllistävät yhteensä lähes 80 prosenttia kuntasektorin palkansaajista. Suurin toimiala on terveys- ja sosiaalipalveluiden ala, jolla työskenteli vuonna 2013 useampi kuin joka toinen palkansaaja. Koulutusalalla työskenteli joka viides ja julkisen hallinnon alalla joka kymmenes palkansaaja.

Kuvio 5. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat toimialan ja sukupuolen mukaan 2013

Kuvio 5. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat toimialan ja sukupuolen mukaan 2013

Kuntasektorin palkansaajakunta on hyvin naisvaltaista: naisten osuus oli 80 prosenttia vuonna 2013. Kaikkiaan puolet kuntasektorin palkansaajista oli terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla työskenteleviä naisia. Suurin ryhmä heistä (noin 86 000) työskenteli hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijäammateissa, kuten lastenhoitajina tai lähihoitajina. Miehiä työskenteli näissä ammateissa vain vähän yli 4 000.

Kuntasektorin henkilöstön ikärakenne on muuttunut kymmenen vuoden aikana (kuvio 6). 55 vuotta täyttäneitä oli vuonna 2013 selvästi enemmän kuin vuonna 2003, ja erityisesti yli 60-vuotiaiden määrä on kasvanut. Vuonna 2003 kuntasektorilla työskenteli 60 vuotta täyttäneitä alle 15 000, kun vuonna 2013 määrä oli lähes kolminkertainen eli noin 43 000.

Palkansaajien määrä on kuitenkin hieman lisääntynyt myös nuorimmissa ikäluokissa. Alle 30-vuotiaita palkansaajia työskenteli kuntasektorilla yli 4 000 henkilöä enemmän vuonna 2013 kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Kuvio 6. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat iän mukaan 2003, 2008 ja 2013

Kuvio 6. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat iän mukaan 2003, 2008 ja 2013

Kaiken kaikkiaan palkansaajien määrä on vaihdellut kymmenen viime vuoden aikana varsin vähän (kuvio 7). Kuntasektorilla työskenteli lokakuussa 2013 noin 421 000 kuukausipalkkaista palkansaajaa päätoimisessa palvelussuhteessa, mikä oli noin 3 700 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä noin 361 000 oli kokoaikaisia ja 60 000 osa-aikaisia. Osa-aikaisten palkansaajien osuus on pysynyt 2000-luvulla melko vakaana ja oli 14 prosenttia vuonna 2013.

Vaikka palkansaajien määrä on aivan viime vuosina hieman vähentynyt, työskenteli kuntasektorilla vuonna 2013 silti noin 18 000 henkilöä enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Kuvio 7. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat 2003–2013

Kuvio 7. Kuntasektorin kuukausipalkkaiset palkansaajat 2003–2013

Lähde: Kuntasektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2013, 2. Puolet kuntasektorin palkansaajista on terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviä naisia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_kat_002_fi.html