Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Hälften av löntagarna inom kommunsektorn är kvinnor inom hälso- och socialvård

Verksamheten inom kommunsektorn är koncentrerad till vissa näringsgrenar (figur 5). De tre vanligaste näringsgrenarna vård och omsorg; sociala tjänster, utbildning samt offentlig förvaltning sysselsätter sammanlagt närmare 80 procent av alla löntagare inom kommunsektorn. Den största näringsgrenen är vård och omsorg; sociala tjänster som sysselsatte mer än varannan löntagare år 2013. Inom utbildningsbranschen arbetade var femte och inom den offentliga förvaltningen var tionde löntagare.

Figur 5. Månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn efter näringsgren och kön 2013

Figur 5. Månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn efter näringsgren och kön 2013

Löntagarna inom kommunsektorn är till största delen kvinnor: kvinnornas andel var 80 procent år 2013. Totalt hälften av löntagarna inom kommunsektorn var kvinnor inom vård och omsorg; sociala tjänster. Den största gruppen (omkring 86 000) arbetade som arbetstagare inom omvårdnad och hälso- och sjukvård, t.ex. som barnskötare eller närvårdare. Det fanns bara något över 4 000 män som arbetade i dessa yrken.

Åldersstrukturen bland anställda inom kommunsektorn har förändrats under tio år (figur 6). År 2013 fanns det betydligt fler 55 år fyllda än år 2003. I synnerhet har personer över 60 år ökat. År 2003 arbetade mindre än 15 000 personer som fyllt 60 år inom kommunsektorn, medan antalet var nästan tre gånger så stort år 2013, dvs. omkring 43 000.

Antalet löntagare har dock ökat något också i de yngre åldersklasserna. Inom kommunsektorn arbetade år 2013 över 4 000 fler löntagare under 30 år än tio år tidigare.

Figur 6. Månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn efter ålder 2003, 2008 och 2013

Figur 6. Månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn efter ålder 2003, 2008 och 2013

I det stora hela har antalet löntagare varierat ganska lite under de tio senaste åren (figur 7). Inom kommunsektorn arbetade i oktober 2013 omkring 421 000 månadsanställda löntagare i huvudsyssla, vilket var omkring 3 700 personer färre än året innan. Av dessa var omkring 361 000 heltidsanställda och 60 000 deltidsanställda. Andelen deltidsanställda löntagare har varit rätt så stabil under 2000-talet. År 2013 var andelen 14 procent.

Även om antalet löntagare har minskat något under de senaste åren, arbetade ändå omkring 18 000 fler personer inom kommunsektorn år 2013 än tio år tidigare.

Figur 7. Antalet månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn åren 2003-2013

Figur 7. Antalet månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn åren 2003-2013

Källa: Löner inom kommunsektorn 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko 09 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2013, 2. Hälften av löntagarna inom kommunsektorn är kvinnor inom hälso- och socialvård . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2013/ksp_2013_2014-05-07_kat_002_sv.html