Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2014

Yrkesklassificering 2010 Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Grundnivå 22 339 18 208 2 343 2 237
Mellannivå 164 119 140 821 2 468 2 381
Lägsta högre nivå 67 271 58 866 2 889 2 777
Lägsta högskolenivå 76 852 67 959 3 013 2 864
Högre högskolenivå 83 052 75 401 4 047 3 757
Forskarutbildningsnivå 5 089 4 274 5 753 5 553
1 Chefer Totalt 10 624 10 376 4 811 4 618
Grundnivå 42 40 3 942 3 268
Mellannivå 388 376 3 616 3 410
Lägsta högre nivå 1 543 1 496 3 598 3 407
Lägsta högskolenivå 2 301 2 233 4 068 3 738
Högre högskolenivå 5 819 5 708 5 328 5 124
Forskarutbildningsnivå 531 523 6 790 6 203
2 Specialister Totalt 125 272 113 378 3 722 3 511
Grundnivå 1 308 1 124 3 384 3 024
Mellannivå 7 971 7 110 3 021 2 827
Lägsta högre nivå 11 787 10 822 3 165 3 135
Lägsta högskolenivå 27 546 25 256 3 174 3 070
Högre högskolenivå 72 233 65 424 4 001 3 739
Forskarutbildningsnivå 4 427 3 642 5 675 5 516
3 Experter Totalt 105 455 92 088 2 855 2 748
Grundnivå 2 407 2 078 2 563 2 460
Mellannivå 20 034 17 906 2 597 2 485
Lägsta högre nivå 39 022 33 935 2 928 2 812
Lägsta högskolenivå 40 574 35 141 2 904 2 803
Högre högskolenivå 3 341 2 958 3 122 2 978
Forskarutbildningsnivå 77 70 3 397 3 150
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 16 856 14 619 2 363 2 323
Grundnivå 1 732 1 438 2 329 2 293
Mellannivå 7 203 6 137 2 324 2 298
Lägsta högre nivå 5 629 5 072 2 405 2 362
Lägsta högskolenivå 1 706 1 464 2 369 2 297
Högre högskolenivå 570 497 2 467 2 322
Forskarutbildningsnivå 16 11 2 654 2 364
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 122 942 104 427 2 459 2 391
Grundnivå 9 561 7 891 2 243 2 174
Mellannivå 100 596 86 257 2 471 2 405
Lägsta högre nivå 7 721 6 219 2 488 2 414
Lägsta högskolenivå 4 119 3 361 2 544 2 478
Högre högskolenivå 919 681 2 636 2 427
Forskarutbildningsnivå 26 18 2 351 2 258
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 4 231 2 985 2 509 2 512
Grundnivå 762 502 2 437 2 443
Mellannivå 3 149 2 234 2 506 2 521
Lägsta högre nivå 188 145 2 663 2 583
Lägsta högskolenivå 110 88 2 675 2 613
Högre högskolenivå 21 15 2 792 2 492
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 2 877 2 574 2 435 2 364
Grundnivå 385 321 2 306 2 270
Mellannivå 2 241 2 023 2 407 2 364
Lägsta högre nivå 176 163 2 904 2 880
Lägsta högskolenivå 65 57 2 641 2 525
Högre högskolenivå 9 9         ..         ..
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
8 Process- och transportarbetare Totalt 1 426 1 292 2 385 2 333
Grundnivå 414 376 2 343 2 281
Mellannivå 872 786 2 381 2 320
Lägsta högre nivå 82 77 2 496 2 437
Lägsta högskolenivå 41 38 2 523 2 509
Högre högskolenivå 16 14 2 682 2 764
Forskarutbildningsnivå 1 1         ..         ..
9 Övriga arbetstagare Totalt 29 009 23 769 2 126 2 076
Grundnivå 5 727 4 437 2 110 2 056
Mellannivå 21 648 17 982 2 127 2 079
Lägsta högre nivå 1 119 933 2 168 2 082
Lägsta högskolenivå 388 319 2 136 2 072
Högre högskolenivå 118 91 2 118 2 111
Forskarutbildningsnivå 9 7         ..         ..
Okänt Totalt 30 21 3 096 3 112
Grundnivå 1 1         ..         ..
Mellannivå 17 10 2 765 2 867
Lägsta högre nivå 4 4         ..         ..
Lägsta högskolenivå 2 2         ..         ..
Högre högskolenivå 6 4         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_002_sv.html