Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2014

Näringsgrenklassificering Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Kvinnor 339 583 293 891 2 889 2 669
Män 79 139 71 638 3 456 3 197
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 3 420 2 432 2 540 2 544
Kvinnor 1 742 1 158 2 497 2 495
Män 1 678 1 274 2 579 2 587
02 Skogsbruk Totalt 17 4         ..         ..
Män 17 4         ..         ..
08 Annan utvinning av mineral Totalt 12 11 2 881 2 597
Kvinnor 1 1         ..         ..
Män 11 10         ..         ..
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 49 41 2 595 2 343
Kvinnor 32 25 2 588 2 377
Män 17 16 2 606 2 335
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 11 10 2 723 2 751
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 9 8         ..         ..
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 1 105 1 054 3 272 3 228
Kvinnor 318 300 3 191 3 077
Män 787 754 3 302 3 290
36 Vattenförsörjning Totalt 1 141 1 075 3 026 2 784
Kvinnor 325 294 2 890 2 574
Män 816 781 3 076 2 890
37 Avloppsrening Totalt 262 250 3 062 2 780
Kvinnor 59 55 3 064 2 770
Män 203 195 3 061 2 812
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 218 202 2 960 2 702
Kvinnor 81 74 2 879 2 703
Män 137 128 3 001 2 702
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 124 107 3 208 3 031
Kvinnor 81 70 3 035 2 855
Män 43 37 3 560 3 361
41 Byggande av hus Totalt 298 268 3 741 3 674
Kvinnor 116 104 3 491 3 501
Män 182 164 3 904 3 733
42 Anläggningsarbeten Totalt 280 239 3 298 3 349
Kvinnor 75 64 3 229 3 269
Män 205 175 3 321 3 391
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 349 289 2 434 2 200
Kvinnor 78 59 2 270 2 068
Män 271 230 2 477 2 260
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 78 74 2 484 2 287
Kvinnor 29 27 2 400 2 280
Män 49 47 2 534 2 290
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Totalt 56 38 2 478 2 477
Kvinnor 48 34         ..         ..
Män 8 4         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 1 041 997 2 989 2 800
Kvinnor 264 247 2 871 2 652
Män 777 750 3 018 2 829
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 653 624 2 945 2 779
Kvinnor 201 187 2 660 2 384
Män 452 437 3 064 2 938
55 Hotell- och logiverksamhet Totalt 3 2         ..         ..
Män 3 2         ..         ..
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 9 999 8 685 2 237 2 155
Kvinnor 9 384 8 137 2 236 2 154
Män 615 548 2 254 2 174
61 Telekommunikation Totalt 110 98 2 658 2 554
Kvinnor 83 72 2 659 2 559
Män 27 26 2 657 2 543
62 IT-tjänster Totalt 632 601 3 409 3 296
Kvinnor 260 243 3 412 3 360
Män 372 358 3 406 3 250
63 Informationstjänster Totalt 263 243 3 349 3 168
Kvinnor 116 102 3 406 3 237
Män 147 141 3 308 3 145
68 Fastighetsverksamhet Totalt 589 530 2 812 2 464
Kvinnor 329 283 2 472 2 217
Män 260 247 3 192 3 233
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet Totalt 70 69 3 463 3 440
Kvinnor 50 50 3 328 3 248
Män 20 19 3 806 3 818
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 8 491 7 825 3 098 2 897
Kvinnor 4 251 3 861 2 812 2 519
Män 4 240 3 964 3 367 3 289
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 32 31 2 351 2 305
Kvinnor 18 18 2 416 2 310
Män 14 13 2 276 2 248
75 Veterinärverksamhet Totalt 351 288 2 945 2 725
Kvinnor 237 190 3 042 2 751
Män 114 98 2 763 2 671
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 102 41 2 282 2 155
Kvinnor 61 28 2 334 2 155
Män 41 13 2 167 2 168
79 Resebyrå- o researr.verks., andra rese-, relaterade tjänster Totalt 30 28 2 657 2 369
Kvinnor 23 23         ..         ..
Män 7 5         ..         ..
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet Totalt 209 179 2 489 2 428
Kvinnor 42 38 2 302 2 102
Män 167 141 2 532 2 457
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 11 340 9 876 2 305 2 096
Kvinnor 7 655 6 523 2 164 2 031
Män 3 685 3 353 2 554 2 286
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 301 278 2 392 2 277
Kvinnor 288 266 2 363 2 273
Män 13 12 3 055 2 632
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 44 929 40 335 3 102 2 788
Kvinnor 30 500 26 984 2 943 2 641
Män 14 429 13 351 3 407 3 109
85 Utbildning Totalt 84 811 73 501 3 469 3 508
Kvinnor 62 133 52 960 3 367 3 427
Män 22 678 20 541 3 722 3 694
86 Hälso- och sjukvård Totalt 122 967 104 945 3 226 2 839
Kvinnor 106 202 89 945 3 088 2 788
Män 16 765 15 000 4 042 3 316
87 Vård och omsorg med boende Totalt 34 952 30 458 2 747 2 718
Kvinnor 32 235 27 942 2 743 2 717
Män 2 717 2 516 2 794 2 723
88 Öppna sociala insatser Totalt 79 987 71 561 2 459 2 398
Kvinnor 76 063 68 212 2 454 2 397
Män 3 924 3 349 2 556 2 420
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 1 659 1 572 2 902 2 765
Kvinnor 822 761 2 819 2 675
Män 837 811 2 979 2 859
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 5 779 5 015 2 529 2 375
Kvinnor 4 496 3 861 2 528 2 379
Män 1 283 1 154 2 533 2 367
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 1 981 1 633 2 427 2 354
Kvinnor 864 673 2 340 2 288
Män 1 117 960 2 485 2 414
96 Andra konsumenttjänster Totalt 16 16 2 017 1 887
Kvinnor 15 15         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
99 Verks vid internationella organisationer, ambassader o.d. Totalt 3 3         ..         ..
Kvinnor 2 2         ..         ..
Män 1 1         ..         ..
Näringsgrenen okänd Totalt 2 1         ..         ..
Kvinnor 2 1         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_006_sv.html