Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2014

Utbildningsområde Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 418 722 365 529 3 005 2 734
Kvinnor 339 583 293 891 2 889 2 669
Män 79 139 71 638 3 456 3 197
0 Allmänbildande utbildning Totalt 9 664 8 144 2 725 2 483
Kvinnor 6 700 5 636 2 658 2 431
Män 2 964 2 508 2 870 2 677
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning Totalt 41 269 38 897 3 403 3 352
Kvinnor 33 544 31 454 3 307 3 257
Män 7 725 7 443 3 809 3 677
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning Totalt 23 105 20 661 3 430 3 426
Kvinnor 18 427 16 414 3 388 3 396
Män 4 678 4 247 3 589 3 542
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper Totalt 48 069 42 428 2 953 2 587
Kvinnor 41 387 36 313 2 833 2 533
Män 6 682 6 115 3 643 3 270
4 Naturvetenskaplig utbildning Totalt 9 473 8 720 3 786 3 774
Kvinnor 5 550 5 038 3 672 3 695
Män 3 923 3 682 3 937 3 915
5 Teknisk utbildning Totalt 29 851 26 490 3 086 2 892
Kvinnor 9 546 8 144 2 785 2 468
Män 20 305 18 346 3 210 3 093
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk Totalt 6 734 5 490 2 859 2 667
Kvinnor 3 891 3 056 2 750 2 568
Män 2 843 2 434 2 985 2 770
7 Utbildning inom hälso- och socialvård Totalt 181 943 156 176 3 033 2 730
Kvinnor 164 671 140 629 2 923 2 700
Män 17 272 15 547 3 983 3 259
8 Utbildning inom servicebranscher Totalt 45 870 39 981 2 460 2 266
Kvinnor 38 627 33 223 2 337 2 204
Män 7 243 6 758 3 020 2 966
9 Annat eller okänt utbildningsområde Totalt 22 744 18 542 2 346 2 239
Kvinnor 17 240 13 984 2 296 2 205
Män 5 504 4 558 2 495 2 347

Källa: Löner inom kommunsektorn 2014, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2014, Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_009_sv.html