Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2015

Yrkesklassificering 2010 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 412 224 360 458 3 017 2 751
Kvinnor 335 053 290 182 2 905 2 687
Män 77 171 70 276 3 459 3 197
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer Totalt 612 599 7 463 6 986
Kvinnor 203 195 6 717 6 347
Män 409 404 7 811 7 330
12 Administrativa och kommersiella chefer Totalt 828 808 5 791 5 627
Kvinnor 424 415 5 587 5 500
Män 404 393 6 007 5 825
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m. Totalt 6 653 6 520 4 608 4 487
Kvinnor 4 403 4 295 4 197 3 676
Män 2 250 2 225 5 388 5 248
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar Totalt 160 151 4 402 4 138
Kvinnor 92 83 4 213 4 004
Män 68 68 4 614 4 390
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 561 5 219 3 954 3 829
Kvinnor 2 087 1 899 3 854 3 756
Män 3 474 3 320 4 009 3 874
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister Totalt 22 804 18 780 5 137 4 901
Kvinnor 16 362 13 388 4 827 4 262
Män 6 442 5 392 5 921 5 986
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen Totalt 75 855 70 440 3 448 3 476
Kvinnor 58 175 54 019 3 355 3 362
Män 17 680 16 421 3 742 3 728
24 Specialister inom företagsekonomi och administration Totalt 7 402 6 883 3 637 3 521
Kvinnor 5 546 5 143 3 531 3 406
Män 1 856 1 740 3 947 3 874
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 758 1 692 3 432 3 310
Kvinnor 643 604 3 358 3 225
Män 1 115 1 088 3 472 3 349
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 14 161 12 451 3 286 3 233
Kvinnor 12 195 10 616 3 278 3 238
Män 1 966 1 835 3 330 3 202
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 5 474 5 192 3 165 3 134
Kvinnor 1 330 1 221 2 821 2 649
Män 4 144 3 971 3 270 3 265
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 65 432 55 804 2 970 2 877
Kvinnor 59 029 49 807 2 948 2 854
Män 6 403 5 997 3 150 3 127
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 14 354 12 963 2 532 2 398
Kvinnor 13 351 12 046 2 502 2 391
Män 1 003 917 2 929 2 662
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 19 004 16 982 2 645 2 584
Kvinnor 15 013 13 338 2 660 2 604
Män 3 991 3 644 2 591 2 503
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1 279 1 210 2 775 2 680
Kvinnor 400 379 2 857 2 765
Män 879 831 2 736 2 641
41 Kontorspersonal Totalt 6 085 5 310 2 380 2 342
Kvinnor 5 658 4 974 2 382 2 344
Män 427 336 2 354 2 270
42 Kundtjänstpersonal Totalt 3 444 2 936 2 386 2 340
Kvinnor 3 111 2 681 2 387 2 343
Män 333 255 2 376 2 300
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 2 594 2 431 2 519 2 456
Kvinnor 2 143 1 997 2 496 2 456
Män 451 434 2 624 2 456
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 4 652 4 004 2 315 2 289
Kvinnor 3 103 2 631 2 354 2 314
Män 1 549 1 373 2 241 2 209
51 Servicepersonal Totalt 11 940 11 008 2 354 2 269
Kvinnor 6 976 6 409 2 367 2 282
Män 4 964 4 599 2 336 2 255
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 353 280 2 215 2 225
Kvinnor 327 263 2 212 2 225
Män 26 17 2 278 2 270
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 99 468 83 334 2 471 2 417
Kvinnor 93 451 78 244 2 463 2 408
Män 6 017 5 090 2 597 2 577
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 3 699 3 570 2 943 3 005
Kvinnor 308 248 2 315 2 229
Män 3 391 3 322 2 986 3 032
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 4 124 2 976 2 538 2 551
Kvinnor 1 981 1 335 2 499 2 496
Män 2 143 1 641 2 569 2 589
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 70 45 2 165 2 120
Kvinnor 3 3         ..         ..
Män 67 42         ..         ..
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 532 493 2 497 2 398
Kvinnor 45 39 2 716 2 874
Män 487 454 2 481 2 385
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 1 224 1 111 2 396 2 375
Kvinnor 72 60 2 168 2 155
Män 1 152 1 051 2 409 2 385
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 48 46 2 360 2 309
Kvinnor 27 26 2 250 2 199
Män 21 20 2 505 2 357
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 469 424 2 542 2 430
Kvinnor 89 59 2 223 2 177
Män 380 365 2 588 2 458
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 174 146 2 210 2 172
Kvinnor 92 72 2 178 2 148
Män 82 74 2 241 2 225
81 Processarbetare Totalt 289 256 2 260 2 226
Kvinnor 139 113 2 113 1 996
Män 150 143 2 369 2 329
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 14 8         ..         ..
Kvinnor 2 1         ..         ..
Män 12 7         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 1 242 1 142 2 489 2 478
Kvinnor 219 193 2 544 2 520
Män 1 023 949 2 479 2 472
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 21 638 18 203 2 108 2 054
Kvinnor 20 842 17 558 2 110 2 055
Män 796 645 2 070 2 021
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 8 5         ..         ..
Kvinnor 3 2         ..         ..
Män 5 3         ..         ..
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 799 662 2 070 2 048
Kvinnor 157 133 2 077 2 044
Män 642 529 2 069 2 053
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 7 122 5 776 2 117 2 083
Kvinnor 6 680 5 421 2 121 2 084
Män 442 355 2 061 2 046
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 735 440 1 933 1 887
Kvinnor 261 166 1 943 1 944
Män 474 274 1 927 1 813
Okänt Totalt 161 155 3 411 3 314
Kvinnor 111 106 3 373 3 316
Män 50 49 3 496 3 261

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 1a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_001_sv.html