Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2015

Yrkesklassificering 2010 Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 8508 14,58 14,51
Kvinnor 1247 13,59 13,73
Män 7261 14,72 14,60
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 7         ..         ..
Kvinnor 2         ..         ..
Män 5         ..         ..
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 4         ..         ..
Män 4         ..         ..
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 389 15,72 15,47
Kvinnor 17 15,32 14,93
Män 372 15,74 15,49
32 Hälso- och sjukvårdsexperter Totalt 15 18,32 17,33
Män 15 18,32 17,33
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 7         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 6         ..         ..
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 44 14,32 14,73
Kvinnor 16 15,30 15,92
Män 28 14,21 14,73
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
41 Kontorspersonal Totalt 10 15,02 15,29
Kvinnor 5         ..         ..
Män 5         ..         ..
42 Kundtjänstpersonal Totalt 2         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 66 14,63 14,85
Kvinnor 9         ..         ..
Män 57         ..         ..
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 1         ..         ..
Män 1         ..         ..
51 Servicepersonal Totalt 1096 14,66 14,39
Kvinnor 159 15,15 15,11
Män 937 14,59 14,33
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 4         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 3         ..         ..
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 3         ..         ..
Kvinnor 1         ..         ..
Män 2         ..         ..
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 10 14,42 14,40
Män 10 14,42 14,40
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1279 12,89 13,10
Kvinnor 538 13,16 13,28
Män 741 12,71 12,95
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 177 15,67 14,70
Kvinnor 16 14,99 14,87
Män 161 15,73 14,63
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 1780 15,14 15,01
Kvinnor 42 14,22 14,68
Män 1738 15,16 15,01
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 526 15,94 15,52
Kvinnor 6         ..         ..
Män 520         ..         ..
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 23 15,44 15,46
Kvinnor 5         ..         ..
Män 18         ..         ..
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 344 16,56 15,97
Kvinnor 17 14,89 14,11
Män 327 16,63 16,13
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 49 15,69 15,64
Kvinnor 18 14,64 15,04
Män 31 15,78 15,94
81 Processarbetare Totalt 173 14,67 14,71
Kvinnor 16 10,40 10,34
Män 157 14,72 14,72
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 19 11,45 9,55
Kvinnor 5         ..         ..
Män 14         ..         ..
83 Transportarbetare Totalt 974 14,31 14,29
Kvinnor 29 14,16 13,91
Män 945 14,31 14,30
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 153 12,72 12,72
Kvinnor 118 12,81 12,71
Män 35 12,39 12,97
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 211 13,59 14,04
Kvinnor 111 13,53 14,00
Män 100 13,66 14,16
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 947 14,14 14,17
Kvinnor 71 12,45 12,90
Män 876 14,26 14,27
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 11 12,76 12,85
Kvinnor 8         ..         ..
Män 3         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 170 13,30 13,46
Kvinnor 30 12,96 12,98
Män 140 13,37 13,55
Okänt Totalt 12 18,25 18,71
Kvinnor 5         ..         ..
Män 7         ..         ..

Källa: Löner inom kommunsektorn 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2015, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2015/ksp_2015_2016-05-10_tau_013_sv.html