Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2016

Yrkesklassificering 2010 Utbildninsnivå Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Grundnivå 18 609 15 267 2 384 2 272
Mellannivå 158 694 136 053 2 488 2 402
Lägsta högre nivå 61 029 53 699 2 905 2 800
Lägsta högskolenivå 81 372 71 571 2 996 2 861
Högre högskolenivå 87 192 78 939 4 033 3 759
Forskarutbildningsnivå 5 145 4 261 5 784 5 636
1 Chefer Totalt 7 940 7 776 5 005 4 861
Grundnivå 50 48 4 267 3 902
Mellannivå 228 219 3 846 3 509
Lägsta högre nivå 988 967 3 582 3 409
Lägsta högskolenivå 1 573 1 530 3 994 3 498
Högre högskolenivå 4 708 4 629 5 512 5 372
Forskarutbildningsnivå 393 383 7 110 6 412
2 Specialister Totalt 127 280 115 058 3 761 3 557
Grundnivå 1 257 1 094 3 496 3 187
Mellannivå 7 105 6 329 3 109 2 903
Lägsta högre nivå 10 732 9 881 3 227 3 177
Lägsta högskolenivå 26 929 24 679 3 174 3 015
Högre högskolenivå 76 666 69 330 4 003 3 757
Forskarutbildningsnivå 4 591 3 745 5 731 5 599
3 Experter Totalt 107 570 94 141 2 870 2 778
Grundnivå 2 018 1 743 2 575 2 482
Mellannivå 19 778 17 782 2 625 2 520
Lägsta högre nivå 35 309 30 933 2 943 2 842
Lägsta högskolenivå 46 404 40 092 2 911 2 831
Högre högskolenivå 3 969 3 515 3 118 2 946
Forskarutbildningsnivå 92 76 3 383 3 138
4 Kontors- och kundtjänstpersonal Totalt 15 989 13 958 2 410 2 366
Grundnivå 1 471 1 239 2 375 2 344
Mellannivå 6 751 5 781 2 370 2 340
Lägsta högre nivå 5 374 4 868 2 461 2 408
Lägsta högskolenivå 1 780 1 540 2 420 2 344
Högre högskolenivå 592 513 2 405 2 315
Forskarutbildningsnivå 21 17 2 296 2 269
5 Service- och försäljningspersonal Totalt 115 426 97 851 2 486 2 419
Grundnivå 7 275 6 025 2 295 2 244
Mellannivå 96 479 82 531 2 499 2 432
Lägsta högre nivå 6 942 5 624 2 485 2 416
Lägsta högskolenivå 3 791 2 998 2 486 2 397
Högre högskolenivå 909 650 2 555 2 344
Forskarutbildningsnivå 30 23 2 302 2 283
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. Totalt 4 023 2 793 2 513 2 509
Grundnivå 683 457 2 412 2 416
Mellannivå 2 974 2 047 2 502 2 510
Lägsta högre nivå 193 153 2 797 2 779
Lägsta högskolenivå 143 112 2 668 2 579
Högre högskolenivå 28 22 2 815 2 519
Forskarutbildningsnivå 2 2         ..         ..
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare Totalt 2 174 1 936 2 459 2 413
Grundnivå 251 197 2 341 2 363
Mellannivå 1 710 1 543 2 427 2 402
Lägsta högre nivå 147 137 2 862 2 756
Lägsta högskolenivå 62 55 2 786 2 720
Högre högskolenivå 4 4         ..         ..
8 Process- och transportarbetare Totalt 1 601 1 457 2 490 2 457
Grundnivå 418 384 2 478 2 464
Mellannivå 1 036 938 2 485 2 448
Lägsta högre nivå 85 78 2 539 2 525
Lägsta högskolenivå 45 40 2 529 2 536
Högre högskolenivå 14 14 2 692 2 574
Forskarutbildningsnivå 3 3         ..         ..
9 Övriga arbetstagare Totalt 29 605 24 429 2 112 2 072
Grundnivå 5 169 4 065 2 087 2 049
Mellannivå 22 544 18 807 2 118 2 077
Lägsta högre nivå 1 187 991 2 109 2 070
Lägsta högskolenivå 543 437 2 078 2 001
Högre högskolenivå 159 127 2 095 2 017
Forskarutbildningsnivå 3 2         ..         ..
Okänt Totalt 433 391 3 611 3 391
Grundnivå 17 15 2 567 2 718
Mellannivå 89 76 2 748 2 554
Lägsta högre nivå 72 67 3 143 3 105
Lägsta högskolenivå 102 88 3 320 3 303
Högre högskolenivå 143 135 4 424 4 176
Forskarutbildningsnivå 10 10 5 891 6 166

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 1b. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering och utbildningsnivå 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_002_sv.html