Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2016

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Kvinnor 334 808 289 719 2 928 2 708
Män 77 233 70 071 3 461 3 205
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill Totalt 3 096 2 085 2 555 2 536
Kvinnor 1 562 998 2 525 2 497
Män 1 534 1 087 2 583 2 566
02 Skogsbruk Totalt 11 10 1 890 1 861
Män 11 10 1 890 1 861
08 Annan utvinning av mineral Totalt 9 9         ..         ..
Män 9 9         ..         ..
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar Totalt 25 24 2 658 2 448
Kvinnor 16 15         ..         ..
Män 9 9         ..         ..
33 Reparation och installation av maskiner och apparater Totalt 10 10 2 316 2 379
Kvinnor 1 1         ..         ..
Män 9 9         ..         ..
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Totalt 16 16 3 530 2 480
Kvinnor 4 4         ..         ..
Män 12 12         ..         ..
36 Vattenförsörjning Totalt 1 085 1 044 3 132 2 927
Kvinnor 286 269 3 025 2 724
Män 799 775 3 167 2 996
37 Avloppsrening Totalt 160 154 2 863 2 641
Kvinnor 29 26 2 907 2 695
Män 131 128 2 854 2 626
38 Avfallshantering; återvinning Totalt 192 182 2 999 2 785
Kvinnor 73 68 3 006 2 951
Män 119 114 2 995 2 716
39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn Totalt 300 256 3 511 3 447
Kvinnor 203 168 3 502 3 449
Män 97 88 3 528 3 445
41 Byggande av hus Totalt 325 308 3 680 3 669
Kvinnor 103 99 3 634 3 656
Män 222 209 3 702 3 675
42 Anläggningsarbeten Totalt 222 197 3 344 3 418
Kvinnor 66 59 3 307 3 341
Män 156 138 3 360 3 420
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 318 279 2 478 2 219
Kvinnor 79 65 2 213 2 050
Män 239 214 2 557 2 326
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 49 48 2 609 2 377
Kvinnor 4 4         ..         ..
Män 45 44         ..         ..
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Totalt 228 212 2 844 2 793
Kvinnor 205 190 2 892 2 793
Män 23 22 2 382 2 029
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 1 177 1 124 2 919 2 772
Kvinnor 318 286 2 807 2 698
Män 859 838 2 955 2 794
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 193 184 2 473 2 233
Kvinnor 63 59 2 248 2 229
Män 130 125 2 577 2 278
55 Hotell- och logiverksamhet Totalt 57 54 2 190 2 081
Kvinnor 34 33 2 086 1 966
Män 23 21 2 400 2 226
56 Restaurang-, catering och barverksamhet Totalt 9 210 8 025 2 244 2 158
Kvinnor 8 573 7 452 2 248 2 162
Män 637 573 2 197 2 125
61 Telekommunikation Totalt 120 112 2 524 2 350
Kvinnor 89 82 2 540 2 354
Män 31 30 2 481 2 306
62 IT-tjänster Totalt 571 535 3 498 3 374
Kvinnor 236 216 3 459 3 365
Män 335 319 3 524 3 395
63 Informationstjänster Totalt 155 146 3 384 3 186
Kvinnor 55 49 3 333 3 131
Män 100 97 3 407 3 207
68 Fastighetsverksamhet Totalt 485 448 2 927 2 641
Kvinnor 248 218 2 626 2 287
Män 237 230 3 191 3 202
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet Totalt 61 59 3 481 3 493
Kvinnor 46 44 3 353 3 267
Män 15 15 3 833 3 704
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 8 287 7 641 3 153 2 956
Kvinnor 4 136 3 756 2 882 2 576
Män 4 151 3 885 3 405 3 335
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Totalt 32 31 2 379 2 328
Kvinnor 20 20 2 395 2 328
Män 12 11 2 355 2 328
75 Veterinärverksamhet Totalt 335 258 3 104 2 837
Kvinnor 263 200 3 098 2 769
Män 72 58 3 131 2 998
78 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst Totalt 192 142 2 340 2 309
Kvinnor 120 91 2 495 2 466
Män 72 51 2 089 1 971
79 Resebyrå- o researr.verks., andra rese-, relaterade tjänster Totalt 35 34 2 781 2 555
Kvinnor 23 23 2 780 2 536
Män 12 11 2 784 2 815
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet Totalt 65 60 2 169 2 083
Kvinnor 43 41 2 200 2 105
Män 22 19 2 100 2 048
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 11 055 9 939 2 327 2 142
Kvinnor 7 841 6 917 2 200 2 075
Män 3 214 3 022 2 603 2 348
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Totalt 305 275 2 401 2 292
Kvinnor 295 266         ..         ..
Män 10 9         ..         ..
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 43 307 38 987 3 146 2 856
Kvinnor 28 801 25 511 2 990 2 686
Män 14 506 13 476 3 432 3 177
85 Utbildning Totalt 82 354 70 828 3 507 3 549
Kvinnor 61 198 51 654 3 419 3 484
Män 21 156 19 174 3 733 3 716
86 Hälso- och sjukvård Totalt 121 321 103 718 3 266 2 889
Kvinnor 104 125 88 310 3 132 2 838
Män 17 196 15 408 4 019 3 317
87 Vård och omsorg med boende Totalt 36 231 31 623 2 774 2 741
Kvinnor 33 038 28 638 2 771 2 741
Män 3 193 2 985 2 806 2 741
88 Öppna sociala insatser Totalt 80 922 72 430 2 501 2 435
Kvinnor 76 372 68 541 2 498 2 435
Män 4 550 3 889 2 556 2 436
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet Totalt 1 658 1 548 2 975 2 844
Kvinnor 833 763 2 881 2 787
Män 825 785 3 066 2 903
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. Totalt 5 807 5 087 2 613 2 460
Kvinnor 4 467 3 877 2 616 2 469
Män 1 340 1 210 2 601 2 434
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 1 955 1 627 2 489 2 427
Kvinnor 851 679 2 426 2 379
Män 1 104 948 2 532 2 457
96 Andra konsumenttjänster Totalt 104 40 2 072 2 016
Kvinnor 88 26 2 075 2 051
Män 16 14 2 068 2 016

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 3a. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_006_sv.html