Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2016

Utbildningsområde Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 412 041 359 790 3 036 2 772
Kvinnor 334 808 289 719 2 928 2 708
Män 77 233 70 071 3 461 3 205
0 Allmänbildande utbildning Totalt 8 838 7 456 2 771 2 493
Kvinnor 6 154 5 145 2 701 2 452
Män 2 684 2 311 2 921 2 665
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning Totalt 41 882 39 367 3 436 3 392
Kvinnor 34 272 32 035 3 348 3 305
Män 7 610 7 332 3 815 3 676
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning Totalt 23 432 20 787 3 446 3 444
Kvinnor 18 730 16 510 3 409 3 421
Män 4 702 4 277 3 583 3 532
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper Totalt 46 665 41 240 2 984 2 632
Kvinnor 40 171 35 295 2 879 2 581
Män 6 494 5 945 3 582 3 199
4 Naturvetenskaplig utbildning Totalt 9 438 8 667 3 801 3 790
Kvinnor 5 603 5 074 3 690 3 711
Män 3 835 3 593 3 958 3 915
5 Teknisk utbildning Totalt 27 621 24 628 3 101 2 888
Kvinnor 9 140 7 834 2 838 2 517
Män 18 481 16 794 3 215 3 097
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk Totalt 6 378 5 118 2 849 2 674
Kvinnor 3 731 2 897 2 757 2 586
Män 2 647 2 221 2 961 2 774
7 Utbildning inom hälso- och socialvård Totalt 186 115 159 540 3 046 2 752
Kvinnor 167 552 142 863 2 941 2 721
Män 18 563 16 677 3 910 3 241
8 Utbildning inom servicebranscher Totalt 42 805 37 501 2 497 2 283
Kvinnor 35 501 30 672 2 362 2 222
Män 7 304 6 829 3 053 3 032
9 Annat eller okänt utbildningsområde Totalt 18 867 15 486 2 386 2 274
Kvinnor 13 954 11 394 2 338 2 244
Män 4 913 4 092 2 513 2 363

Källa: Löner inom kommunsektorn 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2016, Tabellbilaga 4. Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsområde 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tau_009_sv.html