Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 410 482 355 747 3 049 2 780
Naiset 333 119 285 721 2 943 2 717
Miehet 77 363 70 026 3 458 3 200
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 582 575 7 493 7 066
Naiset 208 202 6 752 6 377
Miehet 374 373 7 889 7 520
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 823 811 6 091 5 866
Naiset 439 433 5 903 5 750
Miehet 384 378 6 304 6 057
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 6 123 5 988 4 679 4 576
Naiset 4 160 4 052 4 289 3 807
Miehet 1 963 1 936 5 492 5 369
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 152 142 4 513 4 318
Naiset 93 87 4 517 4 340
Miehet 59 55 4 506 4 300
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 5 656 5 270 4 005 3 877
Naiset 2 201 1 991 3 925 3 821
Miehet 3 455 3 279 4 051 3 910
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 22 841 18 685 5 170 4 942
Naiset 16 371 13 277 4 902 4 421
Miehet 6 470 5 408 5 835 5 825
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 75 840 70 224 3 464 3 492
Naiset 58 777 54 276 3 373 3 374
Miehet 17 063 15 948 3 767 3 765
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 7 134 6 570 3 735 3 604
Naiset 5 297 4 855 3 671 3 542
Miehet 1 837 1 715 3 913 3 850
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 839 1 751 3 456 3 338
Naiset 698 661 3 394 3 271
Miehet 1 141 1 090 3 493 3 374
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 14 766 12 882 3 324 3 272
Naiset 12 734 11 014 3 323 3 278
Miehet 2 032 1 868 3 329 3 209
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 4 933 4 693 3 198 3 162
Naiset 1 244 1 137 2 888 2 705
Miehet 3 689 3 556 3 295 3 289
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 67 729 57 143 2 984 2 895
Naiset 60 828 50 688 2 960 2 867
Miehet 6 901 6 455 3 167 3 153
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 13 629 12 285 2 586 2 436
Naiset 12 718 11 425 2 550 2 427
Miehet 911 860 3 054 2 826
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 20 464 18 140 2 659 2 604
Naiset 16 173 14 258 2 670 2 623
Miehet 4 291 3 882 2 622 2 538
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 161 1 081 2 808 2 726
Naiset 361 332 2 921 2 808
Miehet 800 749 2 758 2 678
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 5 118 4 436 2 398 2 363
Naiset 4 766 4 158 2 403 2 368
Miehet 352 278 2 310 2 253
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 3 791 3 244 2 408 2 357
Naiset 3 415 2 926 2 413 2 362
Miehet 376 318 2 358 2 316
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 2 281 2 125 2 564 2 500
Naiset 1 916 1 776 2 540 2 500
Miehet 365 349 2 687 2 503
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 510 3 810 2 337 2 303
Naiset 3 031 2 525 2 370 2 328
Miehet 1 479 1 285 2 273 2 235
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 11 513 10 585 2 374 2 279
Naiset 6 422 5 893 2 394 2 287
Miehet 5 091 4 692 2 351 2 273
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 318 231 2 203 2 179
Naiset 291 215 2 197 2 177
Miehet 27 16 2 280 2 207
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 98 387 81 014 2 488 2 432
Naiset 91 744 75 534 2 480 2 423
Miehet 6 643 5 480 2 588 2 569
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 743 3 586 2 973 3 079
Naiset 336 274 2 360 2 256
Miehet 3 407 3 312 3 020 3 105
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 3 732 2 568 2 523 2 497
Naiset 1 754 1 119 2 493 2 456
Miehet 1 978 1 449 2 545 2 528
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 69 38 2 172 2 079
Miehet 69 38 2 172 2 079
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 547 497 2 494 2 434
Naiset 25 23 2 515 2 330
Miehet 522 474 2 493 2 444
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 1 077 958 2 435 2 416
Naiset 68 54 2 185 2 200
Miehet 1 009 904 2 449 2 425
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 32 29 2 471 2 399
Naiset 15 13 2 230 2 177
Miehet 17 16 2 664 2 599
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 238 229 2 679 2 606
Naiset 4 4         ..         ..
Miehet 234 225         ..         ..
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 171 141 2 251 2 226
Naiset 92 71 2 232 2 217
Miehet 79 70 2 270 2 261
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 256 229 2 360 2 312
Naiset 108 88 2 115 2 002
Miehet 148 141 2 491 2 420
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 19 4         ..         ..
Naiset 5 1         ..         ..
Miehet 14 3         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 312 1 213 2 547 2 517
Naiset 244 218 2 631 2 653
Miehet 1 068 995 2 531 2 503
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 20 648 17 153 2 116 2 071
Naiset 19 489 16 326 2 118 2 073
Miehet 1 159 827 2 071 2 013
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 6 5         ..         ..
Miehet 6 5         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 013 871 2 091 2 083
Naiset 175 151 2 092 2 067
Miehet 838 720 2 091 2 091
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 6 518 5 287 2 119 2 091
Naiset 6 031 4 895 2 121 2 093
Miehet 487 392 2 090 2 085
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 562 383 1 996 1 870
Naiset 247 179 1 979 1 916
Miehet 315 204 2 010 1 832
Tuntematon Yhteensä 949 871 3 896 3 596
Naiset 639 590 3 830 3 522
Miehet 310 281 4 032 3 821

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_001_fi.html