Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2017

Toimialaluokitus 2008 Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 410 482 355 747 3 049 2 780
Ylempi perusaste 17 354 14 070 2 392 2 279
Toinen aste 152 203 129 151 2 486 2 400
Erikoisammattikoulutusaste 4 632 4 146 2 741 2 651
Alin korkea-aste 57 548 50 160 2 904 2 795
Alempi korkeakouluaste 84 092 73 133 2 988 2 847
Ylempi korkeakouluaste 89 400 80 777 4 039 3 772
Tutkijakoulutusaste 5 253 4 310 5 754 5 556
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Yhteensä 2 768 1 783 2 554 2 525
Ylempi perusaste 452 293 2 484 2 472
Toinen aste 2 071 1 325 2 541 2 523
Erikoisammattikoulutusaste 13 10 2 913 2 852
Alin korkea-aste 135 96 2 783 2 714
Alempi korkeakouluaste 86 55 2 727 2 637
Ylempi korkeakouluaste 11 4         ..         ..
B Kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 7 7         ..         ..
Toinen aste 4 4         ..         ..
Alin korkea-aste 1 1         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
C Teollisuus Yhteensä 25 24 2 705 2 523
Ylempi perusaste 6 5         ..         ..
Toinen aste 9 9         ..         ..
Erikoisammattikoulutusaste 1 1         ..         ..
Alin korkea-aste 7 7         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 14 13 3 851 2 475
Ylempi perusaste 1 1         ..         ..
Toinen aste 5 5         ..         ..
Alin korkea-aste 3 3         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 3 2         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito Yhteensä 1 639 1 546 3 115 2 911
Ylempi perusaste 106 97 2 654 2 530
Toinen aste 670 638 2 619 2 548
Erikoisammattikoulutusaste 32 31 2 969 2 867
Alin korkea-aste 276 263 3 274 3 292
Alempi korkeakouluaste 325 309 3 443 3 437
Ylempi korkeakouluaste 216 195 4 151 3 911
Tutkijakoulutusaste 14 13 5 018 4 178
F Rakentaminen Yhteensä 1 110 1 034 3 258 3 257
Ylempi perusaste 91 75 2 261 2 162
Toinen aste 371 335 2 336 2 226
Erikoisammattikoulutusaste 30 28 2 934 2 902
Alin korkea-aste 185 177 3 426 3 358
Alempi korkeakouluaste 279 268 3 793 3 754
Ylempi korkeakouluaste 151 148 4 514 4 431
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Yhteensä 328 296 2 890 2 742
Ylempi perusaste 15 11 2 137 2 207
Toinen aste 108 94 2 349 2 310
Erikoisammattikoulutusaste 1 1         ..         ..
Alin korkea-aste 52 50 2 998 2 953
Alempi korkeakouluaste 103 96 2 799 2 820
Ylempi korkeakouluaste 45 40 4 244 4 374
Tutkijakoulutusaste 4 4         ..         ..
H Kuljetus ja varastointi Yhteensä 1 375 1 305 2 938 2 793
Ylempi perusaste 266 247 2 768 2 719
Toinen aste 748 713 2 745 2 683
Erikoisammattikoulutusaste 31 31 3 294 3 367
Alin korkea-aste 114 110 3 060 2 902
Alempi korkeakouluaste 137 128 3 440 3 435
Ylempi korkeakouluaste 75 72 4 038 4 029
Tutkijakoulutusaste 4 4         ..         ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Yhteensä 9 941 8 652 2 246 2 157
Ylempi perusaste 782 609 2 057 2 026
Toinen aste 7 182 6 214 2 179 2 131
Erikoisammattikoulutusaste 772 727 2 467 2 372
Alin korkea-aste 693 629 2 425 2 319
Alempi korkeakouluaste 439 404 2 598 2 465
Ylempi korkeakouluaste 73 69 3 504 3 225
J Informaatio ja viestintä Yhteensä 891 834 3 436 3 326
Ylempi perusaste 39 38 2 538 2 474
Toinen aste 293 272 2 949 2 869
Erikoisammattikoulutusaste 13 11 3 445 3 110
Alin korkea-aste 146 135 3 345 3 351
Alempi korkeakouluaste 209 200 3 406 3 387
Ylempi korkeakouluaste 181 172 4 433 4 214
Tutkijakoulutusaste 10 6         ..         ..
L Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 397 367 2 927 2 706
Ylempi perusaste 32 30 2 391 2 318
Toinen aste 189 172 2 301 2 206
Erikoisammattikoulutusaste 13 12 2 589 2 587
Alin korkea-aste 58 54 3 253 3 351
Alempi korkeakouluaste 75 70 3 683 3 625
Ylempi korkeakouluaste 29 28 4 306 4 203
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yhteensä 8 258 7 549 3 209 3 044
Ylempi perusaste 505 431 2 399 2 326
Toinen aste 2 529 2 283 2 439 2 368
Erikoisammattikoulutusaste 95 89 2 935 2 872
Alin korkea-aste 1 420 1 320 3 099 3 059
Alempi korkeakouluaste 1 924 1 811 3 593 3 546
Ylempi korkeakouluaste 1 730 1 568 4 152 4 042
Tutkijakoulutusaste 55 47 4 650 4 570
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yhteensä 11 505 10 193 2 350 2 144
Ylempi perusaste 1 522 1 246 2 124 2 059
Toinen aste 7 741 6 873 2 167 2 092
Erikoisammattikoulutusaste 409 379 2 564 2 467
Alin korkea-aste 846 771 2 817 2 696
Alempi korkeakouluaste 662 620 3 253 3 329
Ylempi korkeakouluaste 317 297 3 827 3 672
Tutkijakoulutusaste 8 7         ..         ..
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 38 515 34 597 3 196 2 916
Ylempi perusaste 1 893 1 494 2 466 2 366
Toinen aste 12 647 11 053 2 670 2 554
Erikoisammattikoulutusaste 343 313 2 962 2 876
Alin korkea-aste 6 812 6 257 2 845 2 661
Alempi korkeakouluaste 8 108 7 443 3 134 2 995
Ylempi korkeakouluaste 8 293 7 659 4 332 3 942
Tutkijakoulutusaste 419 378 5 407 4 867
P Koulutus Yhteensä 81 935 70 095 3 534 3 571
Ylempi perusaste 1 384 824 2 528 2 266
Toinen aste 14 371 9 043 2 370 2 221
Erikoisammattikoulutusaste 920 751 2 950 2 993
Alin korkea-aste 4 927 3 722 2 935 2 746
Alempi korkeakouluaste 9 611 8 139 3 424 3 504
Ylempi korkeakouluaste 49 915 46 887 3 807 3 738
Tutkijakoulutusaste 807 729 4 297 4 132
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Yhteensä 241 920 208 888 2 941 2 690
Ylempi perusaste 9 378 7 967 2 399 2 281
Toinen aste 99 897 87 296 2 518 2 444
Erikoisammattikoulutusaste 1 803 1 615 2 716 2 690
Alin korkea-aste 40 436 35 266 2 922 2 824
Alempi korkeakouluaste 60 521 52 194 2 875 2 766
Ylempi korkeakouluaste 26 045 21 514 4 534 3 897
Tutkijakoulutusaste 3 840 3 036 6 245 6 224
R Taiteet, viihde ja virkistys Yhteensä 9 725 8 513 2 647 2 507
Ylempi perusaste 851 694 2 542 2 438
Toinen aste 3 298 2 790 2 449 2 378
Erikoisammattikoulutusaste 153 145 2 914 2 897
Alin korkea-aste 1 429 1 296 2 483 2 389
Alempi korkeakouluaste 1 597 1 388 2 580 2 501
Ylempi korkeakouluaste 2 309 2 118 3 034 2 892
Tutkijakoulutusaste 88 82 3 305 3 076
S Muu palvelutoiminta Yhteensä 129 51 2 276 2 181
Ylempi perusaste 31 8         ..         ..
Toinen aste 70 32 2 151 2 035
Erikoisammattikoulutusaste 3 2         ..         ..
Alin korkea-aste 8 3         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 10 3         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 7 3         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_007_fi.html