Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2018

Näringsgrenklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 509 357 056 3 105 2 834
Kvinnor 334 469 286 403 3 003 2 771
Män 78 040 70 653 3 500 3 241
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 2 744 1 690 2 603 2 585
Kvinnor 1 421 812 2 573 2 539
Män 1 323 878 2 629 2 619
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 714 8 437 2 292 2 202
Kvinnor 8 983 7 795 2 294 2 204
Män 731 642 2 263 2 179
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 7 773 7 242 3 288 3 152
Kvinnor 3 727 3 402 3 102 2 788
Män 4 046 3 840 3 443 3 394
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 4 309 3 912 2 437 2 231
Kvinnor 1 995 1 741 2 239 2 073
Män 2 314 2 171 2 575 2 340
8121 Lokalvård Totalt 4 846 4 230 2 182 2 092
Kvinnor 4 412 3 828 2 161 2 085
Män 434 402 2 365 2 163
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 18 032 16 108 3 364 2 880
Kvinnor 12 792 11 401 3 167 2 768
Män 5 240 4 707 3 839 3 375
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 14 382 12 370 3 119 2 760
Kvinnor 11 600 9 930 3 085 2 767
Män 2 782 2 440 3 255 2 721
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 6 199 6 069 3 326 3 268
Kvinnor 812 774 3 247 3 263
Män 5 387 5 295 3 337 3 270
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 36 281 29 826 3 416 3 482
Kvinnor 29 632 23 896 3 346 3 426
Män 6 649 5 930 3 680 3 655
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 28 143 24 763 3 798 3 823
Kvinnor 20 816 18 089 3 717 3 765
Män 7 327 6 674 4 011 3 987
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 13 863 12 550 3 690 3 768
Kvinnor 8 185 7 283 3 629 3 763
Män 5 678 5 267 3 771 3 776
8610 Sluten sjukvård Totalt 80 874 68 931 3 327 3 023
Kvinnor 67 140 56 508 3 195 2 972
Män 13 734 12 423 3 916 3 342
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 35 317 29 401 3 307 2 783
Kvinnor 32 018 26 543 3 170 2 760
Män 3 299 2 858 4 551 3 549
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 5 548 4 712 3 140 2 834
Kvinnor 4 952 4 168 3 090 2 807
Män 596 544 3 516 3 132
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 13 952 11 625 2 810 2 784
Kvinnor 13 083 10 851 2 813 2 789
Män 869 774 2 765 2 728
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 7 708 6 663 2 859 2 807
Kvinnor 6 438 5 482 2 857 2 810
Män 1 270 1 181 2 866 2 792
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 11 573 9 847 2 775 2 764
Kvinnor 10 911 9 245 2 781 2 770
Män 662 602 2 680 2 688
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 798 2 548 2 956 2 921
Kvinnor 2 286 2 066 2 931 2 898
Män 512 482 3 062 3 097
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 21 744 18 716 2 687 2 633
Kvinnor 20 251 17 397 2 695 2 641
Män 1 493 1 319 2 583 2 508
8891 Barndagvård Totalt 48 849 44 705 2 439 2 388
Kvinnor 47 493 43 433 2 437 2 388
Män 1 356 1 272 2 505 2 393
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 12 540 10 559 2 885 2 726
Kvinnor 10 256 8 796 2 937 2 771
Män 2 284 1 763 2 633 2 485
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 365 3 794 2 594 2 460
Kvinnor 3 459 2 978 2 601 2 468
Män 906 816 2 568 2 430

Källa: Löner inom kommunsektorn 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2018, Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_006_sv.html